Het is groot, bestaat uit twee delen en je kunt er op of onderdoor met de fiets, auto of boot. Niemand wist voor de renovatie wat de naam was van de brug die de Schipholweg en de Buitenrustlaan met elkaar verbindt. Nu er al weken opstoppingen zijn vanaf het centrum en het eind van de A9 is de naam van de “Buitenrustbrug” misschien al iets meer ingeburgerd.

De renovatie van de Buitenrustbrug zorgt al enige tijd voor opstoppingen in Haarlem en omgeving. Het geeft aan hoe belangrijk deze brug voor onze stad is. Natuurlijk hebben planologen, deskundigen, en mensen die ook een mening hebben hun uiterste best gedaan om de overlast voor de stad zo veel mogelijk te beperken. Op de Rustenburgerlaan zijn kosten noch moeite bespaard. Pionnen, paaltjes, betonblokken, een bussluis, hekken, gele markering en jawel… zelfs drie vrolijk gekleurde verkeersbegeleiders met lampjes. Dit alles om de doorstroming zo goed  en veilig mogelijk te laten verlopen. En aan de kant van de Schipholweg zien we helemaal niets.

Schipholweg

Op de Schipholweg zijn er geen waarschuwingsborden, markeringen, pionnen of zelfs ook maar één vrolijk gekleurde verkeersbegeleider met een lampje. De renovatie van de Buitenrustbrug geeft een bijna pijnlijk beeld tussen oost en west. Aan de ene kant alles doen aan veiligheid en doorstroming en daar tegenover staat het compleet laten aanmodderen.

Voor een groot deel van de inwoners van Haarlem Oost is de Schipholweg een belangrijke weg die ze dagelijks moeten doorkruisen. Oversteken te voet, per fiets of scooter richting school, werk, ziekenhuis of de busverbindingen op de Schipholweg of Europaweg.

 Iedere dag gebeuren hier de ‘bijna’ ongelukken omdat automobilisten alleen maar denken aan doorstroming, doorstroming en doorstroming. Gauw even het oranje licht meepakken. Snel doorrijden wanneer fietsers of voetgangers al groen hebben. De oversteekplaatsen blokkeren omdat oranjerijders anders in de weg staan voor andere oranjerijders. Het levert dagelijks gevaarlijke situaties op. Een voorbeeld hiervan zijn de verkeerscontrole van de politie. Tijdens deze controles werd gemiddeld één bon per negentig seconden uitgeschreven. Stuitend!

Tijdens verkeerscontroles werd gemiddeld één bon per negentig seconden uitgeschreven.

Op de website die speciaal voor dit renovatieproject in het leven is geroepen staat te lezen dat er ook verkeersbegeleiders gestationeerd worden op de Schipholweg. Wel zal de inzetbaarheid gedurende het project geëvalueerd worden. Na een evaluatie van onze redactie zijn deze verkeersbegeleiders nooit waargenomen op de Schipholweg. Maar de verkeerssituatie blijft onveranderd verraderlijk gevaarlijk. Een 2e verkeerscontrole van de politie enkele weken later geeft aan dat de situatie niet verbeterd is.

Onveranderd verraderlijk gevaarlijk

Wij willen even terug kijken naar augustus 2016. Tijdens het oversteken op de oversteekplaats van de Schipholweg richting de Merovingenstraat werd  ter hoogte van het Haarlem College de 66-jarige Joop Teunisse aangereden. Joop Teunisse, wijkraadvoorzitter van de Slachthuisbuurt heeft zich jarenlang hard gemaakt voor een veiligere Schipholweg en uitgerekend deze man wordt aangereden op de Schipholweg en overlijdt enkele dagen later aan zijn verwondingen. Het overlijden van Joop heeft nog een ander naar gevolg gehad. De wijkraad van de slachthuisbuurt stopt. Het overlijden van voorzitter Joop drukt een te zware stempel op de overgebleven al op leeftijd zijnde leden. Nieuwe leden zijn niet gevonden waardoor de wijkraad noodgedwongen moet stoppen. Het is erg wrang dat een onveilige verkeerssituatie de directe aanleiding is tot het ontbinden van een onafhankelijk adviesorgaan voor burgemeester en wethouders (dit is wat een wijkraad is).

Joop Teunisse en de overige leden van de (inmiddels opgeheven) wijkraad slachthuisbuurt hebben zich altijd hard gemaakt voor een veiligere Schipholweg. Het is extra wrang dat enkele maanden na het dodelijk ongeluk de Schipholweg onveranderd verraderlijk gevaarlijk blijft, zelfs nu de verkeerssituatie negatief veranderd is door een ingrijpende renovatie.

Joop Teunissebrug

Mooie websites, adviezen van deskundigen en mensen die een mening hebben: daar heeft niemand iets aan wanneer een situatie onvoldoende geëvalueerd word. Het overlijden van Joop Teunisse heeft geen verschil gemaakt. Dat terwijl een stad als Haarlem juist veel heeft aan een bruggenbouwer als Joop Teunisse. Iemand die zich hard kon maken, adviseerde en een andere kijk op een zaak kon werpen. De mensen die ook een mening hebben zouden heel wat hebben gehad aan het advies van een wijkraad. Zeker bij de renovatie van een brug waarvan niemand eigenlijk echt de naam weet. Wij noemen de brug voortaan de Joop Teunissebrug, omdat er bruggenbouwers nodig zijn.

1 REACTIE

  1. Jullie praten over 1 brug, terwijl het over het onderhoud van 2 bruggen gaat.
    De Buitenrustbrug Noord en de Buitenrustbrug Zuid hebben al vanaf het ontstaan van de bruggen deze officiële naam, net als alle andere bruggen in Haarlem een officiële naam hebben, uitgegeven door de commissie naamgeving. De namen van de bruggen zijn wel degelijk bekend, ook bij de Haarlemse burger.
    Je kunt de naamgeving ook terugvinden op de volgende website;
    https://opendata.haarlem.nl/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here