Tom de Haan, stadsdominee van Haarlem en een man met een missie. Door God naar Haarlem gestuurd om ons te bekeren, of met een boodschap van meer aardse betekenis? Haerlems Bodem heeft in iedergeval sympathie voor de manier waarop hij deze missie uitvoert. Creatief, open en eigentijds. Maandelijks verblijdt hij ons met een stukje visie.

Geloof, hoop en liefde…

Veel mensen denken dat geloof gaat over het geloven in het bestaan van dingen die je niet kunt zien, maar die wel ‘bestaan’, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Als je gelooft dat die dingen bestaan, dan ben je ‘gelovig’, geloof je dat niet, dan ben je ongelovig. 

Graag zou ik als stadsdominee deze ketterij de wereld uit helpen. Er is niemand die precies kan zeggen wat je wel of niet moet geloven. Ook ik niet. Het beste dat wij mensen kunnen doen, is om te proberen met elkaar iets hoog te houden, ookal is er geen wetenschappelijk bewijs voor, of is het niet in geld uit te drukken. Dat ieder mensenleven heilig is bijvoorbeeld, of dat er altijd hoop is, of dat ieder mens evenveel waard is. Of dat Parksessies waardevol is, ook als de financiële waarde niet opgebracht wordt. Want juist dát is geloof: iets volhouden. Iets aandurven. Het lef hebben om op iets te vertrouwen, en accepteren dat je een risico loopt: het risico op teleurstelling.

Ben je ongelovig, dan denk je dat je alles al hebt, en alles al weet, en dat iets nieuws, alleen maar het bestaande bedreigd. Dat risico ruim je dus liever uit de weg. Of ongelovig ben je, als je het liefst muren om je leven heen bouwt, in de hoop dat die je beschermen tegen kwaad van buitenaf. Er zijn helaas veel religieuze voorbeelden van dit ongeloof te vinden. 

Geloof dus! Dat we de mooiste dingen in ons leven missen, als we niet kwetsbaar durven zijn. Geloof dat de mooiste ervaringen in ons leven onverwacht, ongrijpbaar, onbewijsbaar en onzichtbaar zijn. Want ze zijn nieuw en onbekend, en alleen daardoor kunnen ze ook écht iets in ons leven vernieuwen. Liefde bijvoorbeeld. Of de hoop dat dingen beter kunnen worden. Geloof, hoop en liefde, die drie horen bij elkaar, en je hebt ze nodig om het ‘nieuwe’ aan te durven. Daarom zijn ze helaas niet los te verkrijgen van ‘ongeloof’, ‘wanhoop’ en ‘ontrouw’. Want we zijn nu eenmaal mens, net als alle mensen voor ons, en de grootste strijd van de wereld, voeren we in onszelf, en gaat over wat we denken dat ons te wachten staat.

Meer horen van Tom de Haan, volg hem via Twitter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here