Gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn in het Vondelkwartier gestart met het ombouwen van een deel van de ondergrondse restafvalcontainers naar grondstofcontainers voor papier, plastic, blik en drinkpakken. Daarnaast komen er verschillende soorten containers voor GFT en etensresten bij de hoogbouw bij. Hiermee is een grote stap gezet in het “Wij Haarlemmers scheiden ons afval” afvalscheidingsplan. 

Afvalscheidingsplan

Haarlem voert het afvalscheidingsplan de komende jaren per wijk in. Dit jaar krijgen zo’n 4.500 huishoudens in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer. In deze wijken vindt sinds half oktober de ombouw van restafvalcontainers naar grondstoffencontainers plaats. Per wijk bespreken de gemeente en Spaarnelanden het plan met de wijkraad, waarbij elke keer wordt gekeken wat het beste bij de wijk past. Bewoners krijgen tijdig bericht over de duocontainer en de aanpassing van de ondergrondse containers.

“Met het ombouwen van de restafvalcontainers in het Vondelkwartier is een mijlpaal bereikt uit het afvalscheidingsplan.” – Wethouder Cora-Yfke Sikkema

Containers Vondelkwartier

Het Vondelkwartier is de eerste wijk in Haarlem die helemaal overgaat naar omgekeerd inzamelen. Waardevolle grondstoffen zoals papier, plastic, blik, drinkpakken, gft en etensresten kunnen thuis in een afvalcontainer of dichtbij huis in een ondergrondse container worden weggeworpen. De wethouders is er trots op dat steeds meer Haarlemmers hun afval aan het scheiden zijn. Eind mei ontving een deel van de inwoners van het Vondelkwartier een duocontainer om thuis papier, karton en plastic, blik en drinkpakken te kunnen scheiden. In begin 2018 krijgen de overige inwoners van het Vondelkwartier met een geschikte woning een duocontainer. Dan is de kleinere inzamelwagen beschikbaar die nodig is om de duocontainers in smallere straten te plaatsen.

containers Vondelkwartier

Restafval daalt

In 2016 is het restafval in Haarlem gedaald van 278 kg naar 265 kg per inwoner. Er werd vooral meer GFT gescheiden. Deze toename is onder andere te verklaren door de 3.000 extra gft-containers die vorig jaar zijn uitgedeeld in Haarlem. In 2016 is veertien procent meer plastic, blik en drinkpakken gescheiden aangeleverd. De cijfers in 2017 laten tot nu toe een verdere daling van het restafval zien. De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat graag terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here