Maandag 21 maart tekenden de gemeente Haarlem, de Industriekring Haarlem (IKH) en VNO-NCW voor de derde achtereenvolgende keer het Convenant Waarderpolder. Onder het motto ‘Samen Doen’ zet het convenant de lopende en nieuwe afspraken op een rij. Daarnaast beschrijft het de ambities en intenties die kansen bieden waarmee de Waarderpolder in de toekomst kan blijven aansluiten bij tendensen en ontwikkelingen in de economie en in het bijzonder die in de Metroopoolregio. Een goede ontwikkeling voor Haarlem en de regio.

Toekomstbestendig
De bestaande effectieve samenwerking van de partijen wordt voortgezet, maar de focus ligt steeds meer op afspraken ten behoeve van economische groei, ondernemers- en vestigingsklimaat en de noodzakelijke en urgente wisselwerking met het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Belangrijkste doel van het convenant is de versterking van het ondernemingsklimaat op een aantrekkelijk bedrijventerrein Waarderpolder met meer ruimte voor economische vernieuwing, nieuwe banen en bedrijven in samenwerking met ondernemers, werkgevers, opleidingsinstituten en talloze andere partijen in de stad en de regio.

Big Five
Met de ‘Big Five’ van kernwaarden positioneert de Waarderpolder zich als modern en servicegericht bedrijventerrein: Schoon, Heel, Veilig, Innovatief en Bereikbaar. Deze ‘Big Five’ is geformuleerd door de IKH en wordt uitgevoerd door Parkmanagement. Hiernaast is de IKH zich sterk bewust van het belang van de nieuwe economie, die vraagt om nieuwe randvoorwaarden, zoals technologische kennis, internationalisering en arbeidsmobiliteit, duurzaamheid, circulaire economie en nieuwe vormen van communicatie, connectiviteit en communities en de nabijheid en onderlinge uitruil van voorzieningen, producten en diensten.

Bekijk de video, waarin de herstructurering van de Waarderpolder wordt uitgelegd:

Een vijfde van de Haarlemse werkgelegenheid
De Waarderpolder is een groot regionaal bedrijventerrein gelegen in de westflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en meet 240 hectare. Hiervan is 180 hectare bedrijfsgrond. Er zijn ruim 1.000 ondernemingen gevestigd waarvan ongeveer 330 kleine zelfstandigen zonder personeel. Er werken ongeveer 14.500 mensen, waarvan zo’n 3.000 werknemers in dienst zijn van de grotere werkgevers. Het bedrijventerrein is goed voor, maar liefst 21% van de Haarlemse werkgelegenheid.

Resultaat
Dankzij innige samenwerking tussen de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven – vertegenwoordigd door de Industrie Kring Haarlem (IKH) – is het gelukt om innovaties op het gebied van collectieve voorzieningen van de grond te krijgen, waaronder een huisvestingscoach, een energiecoach, een arbeidsmobiliteitscoach en een stagebureau. De Waarderpolder is de grootste Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van Nederland en de transformatie tot een modern, duurzaam en “smart” bedrijventerrein gaat nog steeds door. De eerdere convenanten waren bijzonder succesvol op het gebied van fysieke investeringen, infrastructurele verbeteringen, bereikbaarheid, duurzaamheid en arbeidsmobiliteit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here