De kadeschommel is een plankje met twee touwen om een dikke tak aan een boom aan de Garenkokerskade. Het ding hangt er al vier jaar. In het groen, naast het watertje op afstand van de weg en de geparkeerde auto’s. Op 10 juli jl. zag een handhaver het schommeltje voor het eerst en had niets op met het plezier dat jong en oud Haarlem aan het schommeltje beleeft. Het ding moet per direct weg.

De kadeschommel vs het imago van de handhaver

Ik weet nooit wat handhavers van gemeenten bezighoudt en eigenlijk snap ik ook niet wat ze doen en welke prioriteiten ze hebben. Wat ik wel snap is dat er een leger van mensen kiest voor een baan waarbij argumentatieleer en logisch redeneren niet tot de competenties hoeven te behoren. En, dat de dienders in het publieke domein geen idee hebben dat hun werkzaamheden een negatief imago van de gemeentelijke ambtelijke organisatie bewerkstelligen. In simpel Nederlands; ga niet je eigen inwoners pesten en richt je op belangrijke zaken waar iedereen wat aan heeft.

de kadeschommel

Van geen kwaad bewust

Sinds jaar en dag woon ik in het Garenkokerskwartier in West en zie op de Garenkokerskade een boom waar ooit iemand een touwschommel om een dikke tak heeft geworpen. Op de grasstrook aan het water waar niemand aan die zijde mag parkeren. Voor kinderen een walhalla en ze maken dan ook graag gebruik van de schommel.
Totdat op 10 juli jl. een handhaver opmerkte dat er een schommel bevestigd was aan een boom en dus aan de openbare ruimte, en dat mag dus niet. Hij kon maar moeilijk bevestigd krijgen dat de schommel er niet opeens nu, maar er al dik vier jaar hangt. Kleine moeite voor iemand die alleen al op Google Streetview een foto tegenkomt van juni 2017 of eens contact heeft opgenomen met omwonenden, de wijkraad of fotografe Petra Wouters (www.petrawouters.nl). Nee, de Haarlemmer die tegenover de schommel woont moest en zou door het stof en wordt nu als een beunhaas behandeld die willens en wetens de veiligheid van de publieke ruimte ondermijnt.

Wie maakt de stad eigenlijk?

Wel vaker zouden mensen van handhaving en veiligheid bij zichzelf te rade moeten gaan met de vraag van wie de stad is en wie de stad eigenlijk maken tot wat het is. Pas dan sijpelt wellicht langzaam het besef door dat mensen een stad maken en dat gebouwen en de openbare ruimte er zijn voor de bewoners om te wonen, te werken en te voorzien van leefgemak en woongenot. Waar het precies is misgegaan bij de ambtelijke molen, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat iedereen die ooit in een boom geklommen is, nu wordt beschouwd als een vandalist die zich de openbare ruimte onrechtmatig toe-eigent.
Het is een schommel; een plankje aan twee touwen om een tak waar iedereen plezier aan beleeft, godsamme!

Geen enkele melding

Bovendien is de collegialiteit ver te zoeken onder het gemeentepersoneel. Het zou heel logisch zijn geweest als iemand van de afdeling groenbeheer die het strookje toch echt wel ergens in de afgelopen vier jaar gemaaid had moeten hebben, een kanttekening zou hebben geplaatst bij het zien van de schommel. Tenzij de gemeente zou goed is in het beheer en onderhoud van haar eigen groen, dat er nooit gemaaid is. Dat kan ook natuurlijk.

Naar de letter van de wet

En dan hebben we nog de letter van de wet, waarachter de dienders zich graag verschuilen. Want, waar heel wat kinderen, ouders, opa’s en oma’s in de Garenkoker lol hebben van een enkel schommeltje, zijn de dienders bloedserieus over een brief met bepalingen en verordeningen die ook maar zijn overgenomen en ingekopieerd. Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening luidt als volgt:

1.         Het is verboden een openbare plaats, waaronder de weg of een weggedeelte, anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:

a.         Het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de openbare plaats, de bruikbaarheid of veiligheid van de openbare plaats belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de; of

b.         Het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Het gaat mij om het woord: ‘indien’ in lid 1. Als er dus géén schade wordt toegebracht of de bruikbaarheid/veiligheid belemmert, dan zou de schommel dus niet verboden zijn. En het lijkt me sterk dat een welstandscommissie zich zou moeten buigen over de fraaiheid van het schommeltje als er tegelijkertijd duizenden lelijke gouden sterretjes afbreuk doen aan de meest markante gebouwen van de stad.

Muggenziften

En, als we dan toch creatief aan het muggenziften zijn; als we een ontheffing kunnen krijgen omdat er film- of foto-opnames gemaakt moeten worden (lid 3), dan is hierbij de schommel geen speel-attribuut maar een ruim 4 jaar durend timelapse-videoproject: Kadeschommel The Movie. Zie maar eens aan te tonen dat dat niet zo is beste handhavers van de gemeente! En voor de goede orde, nee, Hell’s Angels maken nu nog geen gebruik van onze schommel. Mocht dat gebeuren, dan schalen we het verhaal van onze schommel wel op naar de burgemeester.

Teken de petitie voor behoud van onze buurtschommel op de boom aan de Garenkokerskade! En bekijk een video van NH Nieuws over de kadeschommel.

Meer artikels van René? Lees hier zijn For The Record over bands van Haarlemse Bodem.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here