Wat gebeurt er met de Schalm, waarom moet de Schalm weg. Om duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp, was er woensdagavond in de Pletterij een debat tussen twee bestuursleden van de Schalm, Paul Oomen en Remco Griep, en de directeur van Paswerk, Kees Boon. Haerlems Bodem was hierbij aanwezig.

Debat en Cultuurcentrum de Pletterij huisvest vaker zulke debatten, maar het debat over de Schalm van woensdagavond was pittig. Het begon vrij rustig met een presentatie van de twee bestuursleden. Zij bespraken niet de volledige geschiedenis van 36 jaar, maar gaven een drieledig overzicht van de start tot aan 2007, van 2007 tot 2011 en van 2011 tot op heden.

pletterij 3

Geschiedenis van de Schalm
Om kort een uitleg te geven, de Schalm is ontstaan vanuit een idealistisch idee. Doormiddel van een kringloop winkel personen helpen die een vergrote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hierbij had de winkel dus een grote sociale meerwaarde, maar toch speelden er inhoudelijke dilemma’s. Dit had voornamelijk te maken met de begeleiding van het personeel dat bestond uit mensen van Paswerk en Spaarnelanden. Tussen 2007 en 2011 heeft de Schalm een poging gedaan tot het verzakelijken van de onderneming. Subsidies vanuit de gemeente Haarlem werden beëindigd en hierdoor vielen 20% van de inkomsten weg. Bestuurslid Paul vertelde hierover: “Dit was de eerste grote tegenslag die we moesten overkomen.” Om de kosten gelijk te krijgen is de Schalm gaan reorganiseren, maar niets werkte en tussen 2007 en 2010 leidde de Schalm jaarlijks verlies.

Het laatste hoofdstuk van de Schalm begint in 2011. De gemeente  leverden steeds minder een bijdrage en nu moest alle omzet en winst uit de winkel worden gehaald. De trajectvergoeding, een vergoeding voor het begeleiden, werd stop gezet. Daarbij kwam ook nog eens het intrekken van de ophaalvergunning door Spaarnelanden en Paswerk, wat zorgde voor een inkomstendaling van 15%.

De Schalm moet blijven

Niet failliet!
De Schalm realiseerde zich dat het zo niet langer kon, maar wilde geen faillissement aanvragen. De reden hiervoor siert het bestuur, want wanneer er faillissement wordt aangevraagd, hebben de medewerkers geen inkomsten en rechten meer. Hierdoor was er dus nog minder zekerheid voor de werknemers, iets waar het bestuur wat aan wilde doen. De Schalm gaf bij de gemeente aan, tot wanneer het budget toereikend was. De gemeente eiste een business-case waaraan de Schalm getoetst kon worden.

Uiteindelijk konden beide partijen geen oplossing vinden en besloot de Schalm het nieuws naar buiten te communiceren. Plotseling ontving de Schalm een brief waarin Spaarnelanden en Paswerk aangaven samen door te gaan. Toen bleek dat bij het overnemen van een bedrijf, of bij het starten van een soortgelijk bedrijf, het personeel ook overgenomen moet worden. Dit was voor Paswerk en Spaarnelanden niet winstgevend genoeg en weer werd er een plan van tafel geveegd.

Onduidelijk bestaat nog over de brief die op 5 april is gestuurd vanuit de gemeente naar de Schalm. Hierover vertelde Kees Boon (Paswerk), die aangaf ook te spreken voor wethouder Jan Nieuwenburg, dat in deze brief alles duidelijk staat uitgelegd.
De Schalm ging hier fel tegen in waarna de heer Boon zei: “Ik wil die brief best openbaar maken hoor.” Vanuit meerdere hoeken van de zaal hoorden we: “Nou doe dat dan!” De aanwezige werden onrustig van het gekibbel tussen de Schalm en dhr. Boon. Wel bied de gemeente aan om 4 a 5 leden van het oude personeel over te nemen, mits het de gemeente lukt een positief verdien model te creëren van de Schalm.

Wachtwissel
Een ding is zeker, de locatie van de Schalm aan de Werfstraat wordt overgenomen door Rataplan. Een kringloopwinkel die zijn oorsprong vindt in Den Helder en Alkmaar. Deze heren gaven aan hun vacatures open te stellen voor iedereen en niet speciaal voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit sluit mooi aan op het onderwerp ‘werkgelegenheid’ van het debat ervoor.
De vestiging van de Schalm in de Zijlstraat wordt verkocht. Waarschijnlijk aan een externe partij, die het vervolgens kan verhuren aan Rataplan. Maar dit is nog niet zeker.

Wat wel zeker is, is dat de vestiging van de Schalm aan de Zijlstraat verkocht wordt. Het publiek is het bijna unaniem eens wanneer er gezegd wordt dat de functie van de Schalm moet blijven bestaan. Het bestuur wordt van alles verweten, maar duidelijk is nu dat de gemeente toch een negatieve invloed heeft gehad op dit verhaal. Dit desondanks de bereidheid om de Schalm tijd te geven voor een positieve liquiditeit. Haerlems Bodem betreurt het verdwijnen van de Schalm en de functie die de Schalm had. Ook zijn wij zeer benieuwd naar de brief die de heer Boon samen met wethouden Jan Nieuwenburg openbaar wilt maken.


Het was een bewogen avond in de Pletterij, maar het is goed dat er iets als de Pletterij bestaat. Houd onze uitgaansagenda in de gaten voor toekomstige debatten, een echte aanrader voor iedereen die meer wilt weten over wat er in Haarlem speelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here