De gemeente Haarlem is op zoek naar actieve buurtbewonersgroepen of wijkraden die willen meewerken aan een democratisch experiment in hun wijk of buurt. Meedoen als buurt? Meld je dan voor 25 september aan met een korte motivatie waarom jouw wijk geschikt zou zijn voor zo’n experiment en wie uit jullie wijk met de gemeente samen het experiment wil vormgeven. 

democratisch experiment
bronvermelding: [gemeenteraad in de Statenzaal 1937], door: [N.V. Vereenigde Fotobureaux], Noord-Hollands Archief / [Kennemerland], [NL-HlmNHA_54001007]

Waarom hiermee experimenteren?

Na uitgebreid onderzoek, gesprekken in de stad en input van actieve Haarlemmers in de Maand van de Democratie heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal concrete experimenten met democratische vernieuwing. Dit om de energie en ideeën vanuit de Haarlemmers zelf te faciliteren.

Alle experimenten gaan uit van een aantal principes:

 • meer zeggenschap en eigenaarschap op buurtniveau voor bewoners
 • thema’s die op buurtniveau spelen
 • democratisch en transparant
 • inclusief (voor iedereen toegankelijk).

Welke experimenten zijn er?

Bronvermelding: Noord-Hollands Archief / [Kennemerland], [NL-HlmNHA_54045698 ]
 • Democratische buurtbegroting: de gemeenteraad stelt een budget beschikbaar, buurt- of wijkbewoners dienen plannen en ideeën in, voeren hier zelf campagne voor én gaan na een toets op haalbaarheid van de gemeente en een stemming onder bewoners zelf aan de slag met de uitvoering.
   
 • Gelote wijkraad: een wijkraad waarbij de leden door middel van een steekproef in de buurt worden geloot en vervolgens benaderd of zij zitting willen nemen in de wijkraad. Gedacht wordt dit in te stellen in een wijk waar op dit moment geen wijkraad actief is. Deze gelote wijkraad kan met behulp van een peiling in de buurt verschillende onderwerpen ophalen die belangrijk zijn, en die aanpakken. Met een buurtbudget kan de wijkraad samen met bewoners initiatief nemen voor verbetering van de wijk.
   
 • Right to Challenge: een wijkraad of maatschappelijk initiatief daagt de gemeente uit. Zij neemt een uitvoerende taak in hun buurt of wijk van de gemeente over voor dezelfde prijs als de gemeente of een partner van de gemeente dit uitvoert. Met de gedachte dat betrokken Haarlemmers dit door creativiteit en als buurtinitiatief beter kunnen.
   
 • Wijkcontract: per jaar kan er in twee wijken van Haarlem een wijkcontract worden opgesteld met bewoners, partners en gemeente over de aanpak van prioriteiten op gebied van leefbaarheid en ontmoeting in de wijk. Door opgaves, wensen en behoeften van de wijk voortijdig met elkaar te delen kan gezocht worden naar een gemeenschappelijke agenda voor verbeteringen in de buurt.

Welke wijk komt in aanmerking voor deelname?

Dat hangt voorlopig af van het aantal aanmeldingen. Als er te veel aanmeldingen zijn bepaalt een jury in welke wijk welk experiment het beste past. Aanmelden kan tot 25 september via: nieuwedemocratie@haarlem.nl.

Meer Haerlems Bodem? Lees de nieuwste column van M.H.R. Puttmann.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here