fbpx
- Advertentie -

De disclaimer van Haerlems Bodem

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar:de eigenaar van de website;
  • gebruik(en):alle denkbare handelingen;
  • jij, je, u:  de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen, waaronder (maar niet beperkt tot) www.haerlemsbodem.nl en Social Media gebruikt/geclaimd door Haerlems Bodem (HB).

HB oefent echter geen controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de Website en/of Diensten terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is.

HB AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN CONTENT DIE NAAR De WEBSITE en/of DIENSTEN IS VERSTUURD, GE-E-MAILD, OF OP ENIGE ANDERE WIJZE VIA DE WEBSITE en/of DIENSTEN IS VERSPREID.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Haerlems Bodem te worden verzocht.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Haerlems Bodem.