‘Daar gaat ‘ie dan.’, denk ik bij mijzelf. Beginnen aan een artikel, terwijl je weet dat het gros van de lezers er moeite mee gaat hebben, is altijd moeilijk. Toch moeten wij Haarlemmers en de gemeente beginnen met denken in oplossingen, in plaats van problemen. Voeg daar een klein schepje empathie aan toe en wellicht is het Haarlemse vluchtelingenprobleem – wat overigens een Europees vluchtelingenprobleem is –  niet meer zo’n issue. Of vluchtelingen het wel of niet ‘verdienen’ is absoluut niet de strekking van dit verhaal.  Ze gaan er komen, of nee ze zijn er al, maar als wij onze kennis en middelen bij elkaar voegen, dan kan Haarlem prima omgaan met het huisvestingsprobleem casu quo de vluchtelingenstroom. 

Geïntrigeerd? Doe maar lekker lezen…

Cijfers
Dit verhaal is tot stand gekomen naar aanleiding van een artikel in het HD, alsmede de reacties daarop. Laat ik eerst even kort de feiten voor u schetsen. Het vluchtelingenprobleem is echt en ook u krijgt er mee te maken. Haarlem moest vorig jaar 142 vluchtelingen huisvesten, een flinke toename ten opzichte van de 97 vluchtelingen uit 2013.

Volgens het HD zijn er op dit moment nog 80 vluchtelingen – uit 2014 – die nog wachten op een woning. In 2015 moet de gemeente 265 vluchtelingen huisvesten, maar er zijn dus nog vluchtelingen die als sinds 2014 wachten op een woning. Ziet u de tendens die hier ontstaan is? Moet ik nog een grafiekje voor u maken? Neen, het probleem lijkt mij duidelijk.

Geen cul de sac
Voor de duidelijkheid, het probleem is hier ‘het huisvestingsprobleem’ en niet de toestroom van vluchtelingen op zich. Onder het artikel van het HD staan reacties waar ik van schrik. Het leeuwendeel van dit soort reacties komt voort uit boosheid en onbegrip. ‘Waarom kan een vluchteling in korte tijd een huis krijgen en moet de Haarlemmer wachten?’ Men vindt dat eigen volk eerst aan bod moet komen en daarna de, inmiddels gedogmatiseerde, vluchteling. Soms dan passeert deze mening ook mijn gedachtegang.

Maar vluchtelingen hebben geen keus, wat zou u doen in hun geval? Het is in mijn ogen onaanvaardbaar om iemand aan zijn lot over te laten vanwege het feit dat hij of zij is gevlucht uit een land waar het niet meer veilig is. Voorzichtig schrijf ik hier dat ik denk dat het gros van de mensen mijn mening deelt. Is er met deze mening dan een cul de sac gecreëerd?

Neen, absoluut niet! Het probleem dat ontstaat bij het vormen van een gedegen, onderbouwde mening is dat er te veel emotie bij komt kijken en deze gepaard gaat met te weinig kennis van de ontwikkelingen in de woningmarkt en de vastgoedportefeuille van onze stad.

Mijn oplossing
Oprecht hoop ik dat u nog aan het lezen bent, want hier komt mijn oplossing. Nog eenmaal het probleem geconcretiseerd: Haarlem kan het aantal te huisvesten vluchtelingen niet aan. Daarbij krijgen vluchtelingen voorrang op de wachtlijst vanwege de urgentie en dit schiet bij menig Haarlemmer in het verkeerde keelgat.

Hoe kan dit probleem opgelost worden? Dit gaan we doen door te renoveren en transformeren. Om dit te verduidelijken wil ik graag een onderzoek aanhalen van Stichting Mevrouw Meijer. Deze partij heeft in opdracht van de gemeente Haarlem een onderzoek uitgevoerd naar 14 basisscholen in Schalkwijk. Deze panden komen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig en zouden afgedankt zijn. Uit het onderzoek blijkt nu dat deze objecten prima kunnen blijven staan en met een klein beetje renoveren kunnen zij een nieuwe bestemming krijgen.

Een aantal van deze basisscholen kunnen dan een bestemming krijgen als sociale of middeldure huurwoning, maar er kan ook voor gekozen worden om hier vluchtelingen te huisvesten. Naast deze basisscholen denk ik dat er ook andere panden zijn die met eenzelfde doel gerenoveerd kunnen worden zoals kantoren en verouderde wooncomplexen, maar dit weet ik niet zeker.  Wat ik wel weet is dat het bedrijf Camelot, een leegstand beheerder, bezig is met het zoeken naar een passende oplossing om vluchtelingen in leegstaande kantoren te plaatsen. Het is dus mogelijk!

Afsluitend wil ik mee geven dat het nu zaak is dat Haarlem anders naar haar ‘wachtrijprobleem’ gaat kijken en daarbij gaat denken in kansen in plaats van problemen. De oplossing die ik hier presenteer is geen heilige graal, het is bedoelt als vertrekpunt voor uw idee. Daarom wil ik alle Haarlemmers oproepen om mee te denken. Misschien heeft u wel een beter idee… Twijfelt u aan de toepasbaarheid? Gooi het in de groep, samen zorgen wij ervoor dat Haarlem ‘onze’ trots blijft.

Namens de schrijver:
Dit artikel is bedoeld om te inspireren, motiveren en voor sommigen: om te relativeren. Mijn volgende stuk kopij zal gaan over ons aller favoriet: ‘De importmug’! Dan kunnen we weer lachen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here