De Haarlemse politiek heeft het zwaar. Door de individualisering van de samenleving zijn er steeds minder mensen te vinden die zich willen inzetten voor het gezamenlijk goed. Om dit gegeven de kop in te drukken, lanceerde de gemeente vorige maand de campagne ‘Jij! Raadslid!’.

In deze campagne staat centraal: ‘Haarlemmers op verschillende manieren laten zien dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de lokale politiek’, en bestaat uit een aantal onderdelen. Zo zijn er: filmpjes waarin raadsleden vertellen waarom zij raadslid zijn geworden, is er een test om inzicht te krijgen in de wil om politiek actief te worden en wordt er de cursus ‘Politiek Actief’ aangeboden. Ook heeft de Gemeente Raad de stap richting facebook en twitter gewaagd en zal er 6 juni een speeddate plaats vinden met raadsleden.

Geïnteresseerd en nieuwsgierig als we zijn schreef Haerlems Bodem zich in voor de cursus ‘Politiek Actief’. Niet dat wij een motivatie hebben om politiek actief te worden, maar wel om beter inzicht te krijgen in de lokale politiek.

Gast van de raad

Ter introductie en ondersteuning van de cursus was er (op 11 april) het programma ‘Gast van de Raad’. Vijf keer per jaar worden 400 willekeurige Haarlemmers (tussen de 18 en 75) uitgenodigd voor een rondleiding op het gemeente huis. Hierbij beperkt de tour zich niet alleen tot het publieke gedeelte, maar kom je ook langs de oude kelders van het gemeente huis, ga je langs vergaderzalen en zelfs de kamer van Burgemeester Schneiders is toegankelijk. Een leuke en leerzame tour, die goed laat zien hoe het reilen en zeilen op het gemeentehuis werkt. Een aanrader, waar je ook zonder uitnodiging aan deel kan nemen.

Vergaderzaal_Burgmeester_Wethouders_Haarlem_Haerlems_Bodem
Vergaderzaal Burgmeester Wethouders Haarlem

Aansluitend kon er aangeschoven worden bij de zitting van de Gemeenteraad, waar je overigens altijd terecht kan, door middel van de publiekstribune. Haerlems Bodem was hier niet bij aanwezig en liet zich informeren over de cursus ‘Politiek Actief’. Dit omdat wij benieuwd waren naar de opkomst en interesse van de Haarlemmers.

Cursus Politiek Actief

De opkomst tijdens de informatiebijeenkomst na het ‘Gast van de Raad’ programma vonden we al vrij fors. Meer dan 45 geïnteresseerden lieten zich nader informeren over het programma van de cursusavonden. De eerste echte cursusavond vond plaats op 24 april. Hier en daar waren een aantal bekende gezichten, die we al tijdens de informatie bijeenkomst hadden gezien, maar ook veel nieuwe. Een man of 40 had zich uiteindelijk opgegeven voor de cursus en was ook daadwerkelijk aanwezig.

Het programma van de avond besloeg voornamelijk een introductie met een kennismakingspel en ging inhoudelijk over de algemene staatsinrichting. Als politicus in spé moet je immers wel weten hoe de politiek in elkaar zit. Door middel van een filmpje en presentatie werden we hierover ingelicht. Daarbij werden de deelnemers direct getest en moest er een ‘Politiek Krachtenveld’ ingevuld worden. Aansluitend werden de antwoorden van de opgave uitgereikt en hieruit bleek dat het team waarin Haerlems Bodem zich begaf als enige alle antwoorden goed had. Grappig, want in de pauze werden we hier, zowel positief als negatief, op aangesproken door diverse mede-cursisten. We concluderen hieruit dat je als politicus altijd op je hoede moet zijn en niet te snel je kop boven het maaiveld uit moet steken.

Haarlem Gemeenteraad

Het hoogtepunt van deze avond was het vragenuurtje aan Burgemeester Schneiders. Ter voorbereiding was gevraagd een aantal vragen te bedenken. Veel mensen hadden hun huiswerk gedaan, maar door het uitgebreide inleidende verhaal van de Burgemeester waren de meeste van onze vragen al beantwoord. Hierdoor bleef er wel ruimte over voor meer politiek inhoudelijke vragen en werden de persoonlijke denkbeelden van de Burgemeester duidelijk. Daarnaast werd hij aardig aan de tand gevoeld over bepaalde kwesties. Zo waren de ontwikkeling van het Polanenpark, de aanpak van probleemjongeren in Schalkwijk en de sluiting van de Koepel enkele onderwerpen die werden aangehaald.

De Burgermeester sloeg zich triomfantelijk door dit vragenvuur heen en had naar eigen zeggen nog wel een uurtje door kunnen gaan. Het is mooi om van dichtbij te zien hoe hij deze taak vervult en hartelijk alle vragen van een antwoord voorziet. Ondanks zijn drukke programma blijft hij een “mensen mens” die graag tussen de Haarlemmers staat.

Verschillende redenen

De samenstelling van de cursisten was zeer divers. De leeftijd ligt van begin 20 tot begin 70 en de verdeling man vrouw is nagenoeg gelijk. Het is interessant om de verschillende beweegredenen te horen om deel te nemen aan deze cursus. Zo zijn er de echte toekomstige raadsleden. Deze mensen zijn (vaak) al lid van een politieke partij en hebben de drive om raadslid te worden. Daarnaast zijn er de actie voerders. De Haarlemmer op leeftijd met een actueel probleem die op deze manier aandacht proberen te krijgen voor zijn of haar standpunt. Daarbij zijn er ook nog de “jong geïnteresseerden”, mensen met een duidelijke politieke voorkeur en vaak al betrokken bij een vereniging of bestuur. Daarbij zijn er nog geen echte aspiraties. Het antwoord “wie weet…?”, was meestal de invulling op de vraag of ze daadwerkelijk raadslid wilden worden.

Al met al is de cursus ‘Politiek Actief’ toegankelijk voor elke Haarlemmer met enige interesse in politiek om welke reden dan ook. Het programma is strak geregeld en voorzien van de juiste elementen (cursus map, presentaties en huiswerk). Haerlems Bodem is zeer benieuwd naar het verdere verloop van de cursus en vraagt zich af welke cursisten we ook daadwerkelijk terug gaan zien in een politiek actieve rol. De volgende cursus avonden zijn op 15 en 22 mei, dan zal er dieper ingegaan worden op de werkzaamheden van de gemeenteraad en de taken van de raadsleden. Houdt de website in de gaten, want ook over deze avonden zal verslag gedaan worden.

Deelnemen aan de cursus is niet meer mogelijk. Wellicht dat de gemeente de cursus herhaalt met het oog op de gemeenteraads-verkiezingen van Maart 2014. Meer informatie over de gemeenteraad is terug te vinden op www.haarlem.nl/jijraadslid.

Raadszaal_Haarlem_Haerlems_Bodem
In Gesprek met Raadsleden tijdens ‘Gast van de Raad’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here