Haarlem is een van de zes gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aandacht voor eenzaamheid en toegankelijkheid staan hoog op de gemeentelijke agenda en cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Deelname aan het programma werkte in Haarlem als een vliegwiel; het moedigt cultuur, zorg en welzijn aan samen te werken en een duurzaam kunst- en cultuuraanbod te ontwikkelen voor ouderen.

Age Friendly Cultural City-programma

‘Het Age Friendly Cultural City-programma heeft echt een beweging op gang gebracht in Haarlem. Steeds meer organisaties en ondernemers sluiten zich aan en zetten de positieve kracht van kunst en cultuur in voor het welzijn van ouderen. ’ aldus beleidsmedewerker Cultuur Anna Lamberts. De gemeente schakelde stichting Hart in, het Haarlemse centrum voor cultuureducatie en –participatie, die met culturele ondernemers onder de noemer Haarlems GOUD vier projecten initieerden. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, zag hoe Haarlem te werk ging. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages van alle zes de steden, maakt de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City.

Al meer dan 24 steden doen mee

Hedwig Verhoeven, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: “Het aantal Age Friendly Cultural Cities staat nu na drie edities op 24, verspreid over het hele land. We zien dat cultuur, zorg en welzijn elkaar weten te vinden en zich gezamenlijk hard maken voor cultuurparticipatie van én met ouderen. De steden hebben door ons programma en de bijbehorende prijs van het BNG Cultuurfonds iets geweldigs in gang gezet dat recht doet aan de waarde van ouderen. Daar kunnen we met elkaar écht trots op zijn.” Tijdens de slotmanifestatie, met bijdragen van o.a. ouderen uit de steden en ‘TED’ lezingen over bereik ouderen en gezond ouder worden, wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019 uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Haarlem is naast Alkmaar, Amersfoort, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Middelburg e.o. een van de zes steden die kans maakt. De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn: Amsterdam (2016) en Emmen (2018).

Bekijk hier ook de website van Hart-Haarlem.

Meer HB? Check hier een van onze nieuwste artikelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here