Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft het standplaatsenbeleid aangepast. Aanleiding hiervoor is de veranderde Europese regelgeving en de landelijke dienstenwet. Hierin is bepaald dat vergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen niet meer zijn toegestaan.

Onbepaald wordt bepaalde tijd

Deze verandering in de wetgeving heeft gevolgen voor een aantal standplaatshouders in Haarlem van wie de vergunning voor onbepaalde tijd nu omgezet moet worden naar bepaalde tijd. Na overleg met de standplaatshouders en hun belangenvereniging heeft het college besloten tot een overgangsperiode van 10 jaar. Wethouder economie Robbert Berkhout: “Standplaatsen zijn wat mij betreft echte ontmoetingsplaatsen en dragen daarmee bij aan de levendigheid van de stad. Maar we hebben ons wel aan de wet te houden. Omdat ik de zorgen begrijp dat dit nogal een verandering met zich meebrengt, kiezen we voor een overgangsperiode van 10 jaar voor deze groep standplaatshouders. Hiermee zorgen we binnen de nieuwe regelgeving voor zoveel mogelijk continuïteit.”

Haarlem standplaatsenbeleid

Na de overgangsperiode zal de maximum periode voor een standplaats in Haarlem telkens 10 jaar zijn, tweemaal het landelijk gemiddelde. Het college verzacht verder in het aangepaste beleid de eisen over mobiliteit van een standplaats. Tenslotte wordt het systeem van loting bij een vrijgekomen plaats vervangen door een systeem van selectie. Door te selecteren op ondermeer verschijningsvorm, branche, innovatie en duurzaamheid wordt het mogelijk om ook in de toekomst de hoogste kwaliteit te bewaren op de Haarlemse standplaatsen.

Viskraam niet blij

Na vaststelling door het college wordt het nieuwe conceptbeleid besproken in de commissie Ontwikkeling van 9 mei 2019. Aan de commissie wordt gevraagd of ze het nieuwe beleid willen vrijgeven voor inspraak. Na de inspraakprocedure wordt het beleid definitief vastgesteld door het college. In een reactie op Facebook laat viskraam Balk Visch aan ‘t Spaarne weten niet blij te zijn met de aanpassing: “Nee niet echt blij. Over 10 jaar is dit het einde van ons bedrijf.”

Meer Haerlems Bodem en geen zin om te lezen? Beluister dan de nieuwe HB de podcast.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here