Vanaf deze week vaart Haerlems Bodem een nieuwe koers, waarbij sociale, duurzame en maatschappelijke gebeurtenissen in Haarlem de boventoon voeren. Samen met alle Haarlemmers, lokale organisaties, bedrijven en de gemeente willen we de komende jaren een grote positieve bijdrage leveren aan de stad. Om deze sociale doelstelling te halen hebben we een stichting opgericht: Stichting HA.M.E.R. oftewel HAerlems MEdia Revolutie!

Inspiratie

Iedereen die behoefte heeft aan informatie over sociale, maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen in de regio Haarlem, kan vanaf nu nog meer inspiratie vinden op de online kanalen van Haerlems Bodem. Met de oprichting van Stichting HA.M.E.R. verandert daar niet zo veel aan. Naast de sociale betrokkenheid blijven we nog steeds op eigen wijze over Haarlem en de regio berichten met dagelijks nieuws over uitgaan, ondernemen, kunst & cultuur en muziek. Hierin wordt opinie niet geschuwd en willen we reacties opwekken bij lezers. Meewaaien met de alledaagse wind is hierbij niet van belang. Haerlems Bodem creëert zijn eigen beweging door op een andere manier te communiceren. Journalistieke kernwaarden, kwaliteit en ethiek staan hierbij voorop. Maar creativiteit, een eigentijdse toon en een rauw randje worden eerder toegejuicht dan vermeden. ‘Mensen inspireren om een stukje socialer te denken, een ander inzicht te vergaren of na te denken hoe dingen duurzamer kunnen; dat gaan we doen. Maar ook de stad scherp houden en niet alles voor lief nemen zijn zaken die we realiseren.’  – Michael van der Putten, Hoofdredacteur.

L: Michael van der Putten – Hoofdredacteur – R: Dennis Cup – Oprichter

Een sterk verbonden stad

Sinds de oprichting in 2012 is Haerlems Bodem, met een meer dan 20-koppig team, uitgegroeid tot een van grootste online media van de regio Haarlem. Van een blog naar een volwaardige organisatie met een team van vrijwilligers, stagiairs, freelancers en vaste krachten. Daarbij is een sterke rol als verbinder tussen een jong Haarlems publiek en verschillende lokale instanties ontstaan. Van de gemeente tot de horeca, van de Honkbalweek tot de Hogeschool Inholland en van de Philharmonie tot het Vrijwilligerscentrum. Haerlems Bodem is de spil als het gaat om moderne en creatieve communicatie.

“We willen van Haarlem een sterk verbonden stad maken.”

Oprichter Dennis Cup legt uit: ‘In de afgelopen jaren hebben veelal sociale, culturele en maatschappelijke partijen de redactie benaderd om hun nieuws te delen via onze kanalen. We begrijpen dat dat niet altijd op eigen kracht lukt en dan helpen we graag. Eén ding wat we echt gemerkt hebben, is dat we het belangrijk vinden om Haarlemmers in beweging te krijgen, oftewel om impact te maken. Dat impact maken vonden we zo bij ons passen dat we het verwerkten in onze nieuwe missie.‘ Haerlems Bodem wil van Haarlem een sterk verbonden stad maken. Een stad waarin diverse mensen en partijen met elkaar in contact staan en samenwerken om mooie dingen op het gebied van stadsontwikkeling, cultuur en duurzaamheid in de wereld te zetten.

L: Robbert Zoon: ‘Ik zie de trend en behoefte aan positief nieuws en een andere insteek.

Sociaal en Duurzaam karakter

Voor haar nieuwe sociale doelstelling heeft Haerlems Bodem een stichting opgericht waarvan Dennis Cup, hoofdredacteur Michael van der Putten en nieuwkomer Robbert Zoon het bestuur vormen. Zoon is vijf jaar actief geweest als goed-nieuwsblogger en de laatste jaren vooral werkzaam als marketing adviseur voor zinvolle, duurzame bedrijven. Zijn komst bleek de ontbrekende schakel in de organisatie. Hij zal zich vooral bezighouden met het bewaken van het sociale en duurzame karakter en het leggen van contacten met de juiste partners. Robbert legt uit: ‘Het is geweldig wat Haerlems Bodem de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Het is nu tijd om de volgende stap te nemen. Ik ben heel blij daar mijn expertise en ervaring voor te kunnen inzetten. Ik zie al jaren de behoefte aan positief nieuws en een andere insteek. Laten we die in Haarlem omarmen en voorloper zijn op dit vlak.’

Team HB 2019 en Burgemeester Wienen. ‘Dat is volgens mij wel een geschikt gezelschap’ – Dhr. J. Wienen

Creativiteit en samenwerken

De redactie van vrijwilligers behoudt alle ruimte om hun creativiteit te uiten en om zich verder te ontwikkelen in het journalistieke vak. Een team van seniore reporters die, bewapend met iPads, verslag doen van wat hen bezighoudt, een creatieve reeks video’s waarbij jongeren door middel van spoken-word hun liefde voor de stad uiten en een terugkerende podcast met kenmerkende personen uit de Haarlemse politiek, zijn slechts enkele vormen waarbij sociale en maatschappelijke impact gecombineerd worden met creativiteit en media.

Een team van senioren reporters op pad in de serie ‘Blik op Haerlem Stadsreporters’
Jongeren uitten hun liefde voor de stad in de serie: #VERHALENUITDESTAD

Haerlems Bodem werkt al een tijd samen met partijen als stichting STAD, Triple Threat en Haarlem Effect en wil in de toekomst dit soort samenwerkingen verbreden. Tevens wordt de band met NH Nieuws, de regionale zender in de provincie Noord-Holland, verstevigd. Zo wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden om de samenleving meer te betrekken bij de lokale journalistiek. 

‘WE WILLEN RUIMTE BIEDEN VOOR WERK, TOFFE CONTENT MAKEN EN SAMENWERKEN MET PARTIJEN DIE ONZE VISIE DELEN.’

We roepen iedereen op om hun eigen nieuwtjes in te sturen, zodat er nog meer positieve verhalen uit de stad gedeeld kunnen worden in tekst, foto en video. ‘We willen ruimte bieden voor werk, toffe content maken en samenwerken met mensen en partijen die onze visie delen. De droom is om uiteindelijk een fysieke plek te creëren waar iedereen met een verhaal letterlijk binnen kan lopen om dit verhaal een podium te geven. Waar visie en kennis gedeeld wordt, maar ook kunst, muziek en cultuur een rol spelen. Zeg maar, wat Haerlems Bodem nu online is maar dan offline. Maar dat zien we over een paar jaar wel weer; nu eerst deze stap.’ Was getekend: Dennis Cup.

Voor meer informatie over de sociale impact van Haerlems Bodem en Stichting Haerlems Media Revolutie zie de pagina: haerlemsbodem.nl/social-impact-pagina/

Headerfoto ‘Team HB 2019’: Hans Palmboom
Fotografie: Dewi Mulder

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here