Buurtbedrijf Haarlem is in 2013 ontstaan op initiatief van woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere, Spaarnelanden, Gemeente Haarlem en Werkpas. Buurtbedrijf Haarlem zoekt de match tussen sociaal actief mee doen en leefbaarheid in Haarlem. De organisatie vindt zijn oorsprong in Haarlem-Oost, waar op dat moment veel renovaties gepland stonden maar ook woningen gesloopt werden om plaats te maken voor nieuwbouw. Deze werkzaamheden zette de leefbaarheid in de wijk onder druk, alleen al omdat er veel meer afval zoals huisraad en bouwafval op straat terecht kwam. Buurtbedrijf Haarlem heeft in het opruimen en onderhoud hiervan een grote rol gespeeld.

Buurtbedrijf Haarlem

In 2015 heeft het Buurtbedrijf Haarlem een dependance in Schalkwijk geopend en nu is ook het Buurtbedrijf in Haarlem-Noord van start. Het is het streven en ook de wens van de Gemeente Haarlem is, dat het Buurtbedrijf Haarlem in 2020 op 5 locaties door heel Haarlem gevestigd is. Buurtbedrijf Haarlem werkt vanuit één centrale vestiging in het voormalige school- nu het wijkgebouw De Sprong aan de Prinses Beatrixdreef. Nu heeft Buurtbedrijf Haarlem haar nieuwe locatie Noord geopend. Aan de Jan Prinslaan 3 in de Delftwijk (naast Winkelcentrum Marsmanplein) zit nu een servicepunt voor de bewoners en organisaties in heel Haarlem-Noord. Wijkwethouder Merijn Snoek sprak de genodigden kort toe. “De gemeente wil graag dat alle burgers mee doen aan de samenleving. Daarom zijn initiatieven zoals het Buurtbedrijf van heel groot belang. We kunnen zo tot in de haarvaten van de wijken komen. En als alle partijen in die wijken elkaar weten te vinden, dan kun je heel veel bereiken. Niemand hoeft aan de kant te staan. Ik open het nieuwe Buurtbedrijf voor Haarlem-Noord met heel veel plezier. De gemeente Haarlem ziet het belang voor de wijken en wenst de bewoners en alle betrokkenen heel veel succes!”

Buurtbedrijf HaarlemMatch
Buurtbedrijf Haarlem zoekt de match tussen sociaal actief mee doen en leefbaarheid in Haarlem. Bewoners uit Haarlem kunnen de verbinding met werk verliezen en zodoende tussen wal en schip raken. Via klus-, opruim- en groenwerkzaamheden in de wijk bij particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en instellingen bieden wij deze bewoners weer kansen mee te doen met de maatschappij. Het Buurtbedrijf Haarlem ziet werk als een middel om mensen weer sociaal mee te laten doen en verder te bewegen richting het verkrijgen van regulier werk. Door te werken krijgen mensen arbeidsritme. Een reguliere baan is uiteraard niet voor iedereen mogelijk, maar het hebben van een bezigheid, structuur in je leven, van betekenis kunnen zijn en samenwerken dragen altijd bij aan het welbevinden van een ieder. Buurtbedrijf Haarlem werkt samen met tal van partners in Haarlem.

Meer informatie is te vinden op de website.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here