Het is nu nog een stukje ‘niemandsland’ maar straks zal het project Oostpoort onze stad aan de oostkant een nieuw aanzicht geven. Er komen onder andere woningen, loop- en fietsroutes en groengebieden om het gebied te verfraaien.

project Oostpoort

Wie vanuit Amsterdam over de N200 Haarlem nadert, ziet links woningen en kantoorflats en rechts bedrijven, station Spaarnwoude en de IKEA. Twee gebieden die van elkaar gescheiden zijn door genoemde autoweg en de spoorlijn. Met het ambitieuze project Oostpoort wil de gemeente die twee werelden beter bij elkaar brengen en verbinden met recreatiegebied Spaarnwoude.

1100 woningen

Dat gaat in elk geval gebeuren met de bouw van minimaal 1100 woningen. Ook komen er maatschappelijke voorzieningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Verder is het plan om de verkeersverbindingen te verbeteren. Zowel over en weer, als richting het centrum. Daarbij speelt het stationsgebied een centrale rol. Dat moet een aantrekkelijke plek worden met bredere functie dan alleen een in- en uitstapplek voor forensen.

project Oostpoort wordt concreter

Dat is de structuur in grote lijnen. De invulling van het plan staat nog aan het begin. En over die invulling denken vele partijen na. Er is een breed bestuurlijk overleg gaande met partijen als wethouder, gedeputeerde, de directies van Bouwend Haarlem, IndustrieKring Haarlem, Recreatieschap, Prorail, NS en de wijkraden uit de directe omgeving. Uit deze alliantie komen voorstellen voort die worden besproken aan ‘werktafels.’ De eerste vonden plaats afgelopen november.

project Oostpoort
Unsplash.com

Basis leggen

“Zie de ontwikkeling van dit nieuwe gebied als een trechter,” zegt de gemeentelijke zonemanager Heinrich van Doorn. Eerst is er een brede brainstorm, uiteindelijk worden de ideeën steeds concreter. “De basis is dat een raamwerk wordt aangelegd van loop- en fietsroutes en groengebieden. Zo ontstaan de plekken die voor wonen en bedrijvigheid kunnen worden gebruikt. Hoe die eruitzien: torens of juist brede lage gebouwstructuren, dat is allemaal onderwerp van de discussie. Uiteindelijk moet er de Ontwikkelingsvisie Oostpoort uitrollen die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”

Meerjarenplan

Het is niet een project dat in één keer af zal zijn. Sterker nog, er wordt eerst gewerkt met tijdelijk invulling met bedrijven, wat koffietentjes en evenementen. Dat worden de pioniers die interesse moeten gaan opwekken van toekomstige bewoners en bedrijven. Het station Spaarnwoude zal een belangrijke spilfunctie krijgen. Met aanpassingen in de routes vanaf dat station is het straks nog eenvoudiger naar de aangrenzende recreatiegebieden of het stadscentrum te komen. Ook kan worden gedacht aan een oversteek over het spoor voor fietsers en voetgangers vanuit de bestaande woonwijk naar de Waarderpolder.

Voor meer informatie over dit project kun je terecht op Haarlem.nl of neem direct contact op met de heer H. van Doorn, procesmanager bij de gemeente Haarlem, per e-mail via projecten@haarlem.nl of telefonisch via het algemene nummer 14023.

Meer Haerlems Bodem lees hier de column van Jeroen Guliker.

Tekst: Marilou den Outer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here