fbpx
- Advertentie -

Notice and takedown van Haerlems Bodem

  Alle informatie op de website www.haerlemsbodem.nl en social media kanalen wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien je desondanks materiaal aantreft waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je bij Haerlems Bodem een verzoek indienen om deze informatie van de website of social media te laten verwijderen.

  Om jouw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij je op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Haerlems Bodem streeft ernaar het verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Haerlems Bodem wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

  Voor een vlotte en correcte afhandeling van je verzoek, dienen wij contact met je te kunnen opnemen. Wij verzoeken je vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:

  INBREUKMAKENDE INFORMATIE
  Om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je de informatie waarop je jouw verzoek ziet aan te duiden en kort te motiveren.

  BEWIJSSTUKKEN

  Ter beoordeling van jouw verzoek, vragen wij je om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij jouw verzoek te voegen.
  Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.

  Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

  Door op verzenden te drukken zendt je dit formulier naar Haerlems Bodem en verzoekt je ons hierdoor Haerlems Bodem de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart je hierbij:

  - Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  - dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  Indien Haerlems Bodem jouw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Haerlems Bodem enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.