Haerlems Bodem schreef al eerder over The City Challenge Haarlem georganiseerd door Nudge. Onlangs waren we bij Nudge op bezoek, om de organisatie een paar vragen te stellen over hun doelen en ideeën.

We schuiven aan tafel bij Pepijn Duijvestein en beginnen meteen met de meest logische vraag:

Wat is Nudge eigenlijk?

“Nudge is een organisatie die ondersteund ideeën uit de samenleving om deze te realiseren in de maatschappij.” Dit kan van alles zijn, Nudge is namelijk voor iedereen. Als je een idee hebt, welke een meerwaarde creëert in je omgeving, dan zoekt Nudge daar bedrijven of andere “Nudgers” voor om dat idee uit te voeren. Nudgers zijn mensen uit het bedrijfsleven die aangesloten zijn bij Nudge zelf.

Er is een standaard “broedplaats” waarin iedereen een idee achter kan laten. Nudge gaat dan aan de slag om te kijken of het haalbaar is.


Wat wil Nudge precies bereiken?

Nudge wil een duurzaamheidsplatform zijn dat consument en bedrijven verbindt en de dialoog tussen hen faciliteert om gezamenlijk op een hoger plan te komen.

Pepijn voegt hier aan toe dat zij graag een “vatbare leefomgeving” willen creëren voor elkaar. Dus niet een auto vrij centrum, dit is onhaalbaar, maar een idee dat realiseerbaar is. Daarom biedt Nudge een algemene broedplaats, waar men ten alle tijden een idee kan achter laten.

Wat verstaat Nudge onder duurzaamheid?

Pepijn is bezig met een artikel over duurzaamheid, omdat dit eigenlijk een slechte vertaling is van sustainability. “Wij Nederlanders vatten dat op als, dat iets lang moet mee gaan en sustainability gaat eigenlijk over ‘to sustain’, zorgen dat je bestaansrecht heb in de toekomst … Wij als Nudge geven aan dat wij een duurzaam consumentenplatform zijn, maar het is veel meer, het is ook maatschappelijke duurzaamheid.”

En wat betreft de dialoog die jullie willen starten?

Dit is de eerste grote actie in Nederland en tevens de eerste City Challenge, waarbij Nudge de inwoners om imput vraagt. Nudge doet dus aanspraak op de kracht van de inwoners zelf. “Wij denken dat er veel zullen volgen” voegt Pepijn toe. Het is een dialoog die ze starten, maar Pepijn onderstreept het belang van een pragmatische aanpak, “we gaan dus niet alleen maar praten”.

Wat is de City Challenge precies?

“Pak hier je kans om als inwoner van Haarlem te kiezen hoe jij, aan je omgeving, een positieve bijdrage zou wil leveren. Zet je idee in de broedplaats of help mee!

Waarom zijn jullie deze actie voor duurzaamheid begonnen?

De naam Nudge staat eigenlijk voor: New Union Of Development Of The Green Economy. Waarom doen we dit in Haarlem, nou eigenlijk kwam de gemeente naar ons en vroeg: ‘willen jullie een congres organiseren, over duurzaamheid”.

Maar Nudge is van mening, dat bij zo’n congres er niets gebeurt. Nudge wil dat er iets gebeurt en niet dat er een beleid geschreven wordt met een stappenplan van 5 jaar. Pepijn voegt toe: met kleine zetjes iets groots realiseren, het is veel leuker en heeft veel meer impact.

Wat kunnen we na de City Challenge Haarlem verwachten van Nudge?

Pepijn antwoord: “Haarlem zal natuurlijk altijd een beetje een thuis basis zijn…
Maar we gaan de beste drie ideeën uitvoeren, het streven is meer dan 100 ideeën, er zijn dus nog 97 (plus) goeie ideeën die nog uitgevoerd kunnen worden.” Wat Nudge wil doen is dus zorgen dat de andere ideeën ook uitgevoerd kunnen worden…

“We gaan geen ideeën delven om ze vervolgens niet te oogsten…”

Mee doen kan nog tot 1 april, de winnaars worden 2 april bekend gemaakt. Het praktische gedeelte vindt plaats op 11 en 12 april. Haerlems Bodem is in ieder geval aanwezig en roept alle betrokken Haarlemmers op, om ook mee te helpen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here