Het is druk met auto’s in Haarlem. Daar het inwoneraantal gestaag toeneemt, neemt ook het aantal vierwielers toe. Om over bezoekers uit omliggende gemeentes en dagjesmensen nog niet te spreken. De gemeente Haarlem wil het centrum autoluw houden. Dat houdt in parkeren aan de rand van de binnenstad en zo min mogelijk autoverkeer in het centrum. Om de toenemende maat van auto’s in de hand te houden, heeft het college besloten om uitgebreid in gesprek te gaan met de stad over het parkeren in Haarlem op straat en in de parkeergarages.

Optimaal benutten
Het aantal inwoners in Haarlem neemt gestaag toe. Omdat Haarlem de grenzen al bereikt heeft, kan groei alleen door verdichting van de stad. In de toekomst neemt de parkeerdruk daardoor toe. Het college wil de lusten en lasten van parkeren in Haarlem nu en in de toekomst zo eerlijk mogelijk verdelen en de ruimte in de hele stad optimaal benutten. Hierdoor gaan er naast parkeren ook op andere manieren gebruik gemaakt kan worden van de openbare ruimte. Het gemeentebestuur wil het parkeren in de stad op een gebruiksvriendelijke, gastvrije manier regelen en onnodige kosten vermijden. Dat kan door gebruik te maken van de kansen die de huidige technieken ons bieden. Hoe de gemeente dat precies gaat doen staat nog open, “Daarvoor willen we eerst in gesprek met de stad”, zegt wethouder van Duurzaamheid, Beheer & Onderhoud en Mobiliteit Cora-Yfke Sikkema. Wel zijn er een aantal belangrijke randvoorwaarden. Het moet de privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk en gastvrij zijn en onnodige kosten moeten worden vermeden.

Parkeerzones_haarlemThema’s
In september staan er een aantal oriënterende gesprekken gepland met bewoners, ondernemers en instellingen die veel bezoekers trekken. Sikkema: “In eerdere gesprekken heb ik gemerkt dat er op het gebied van parkeren in Haarlem veel verschillende knelpunten en ideeën zijn. In de gesprekken die we nu gaan voeren met de bewoners, ondernemers en andere bezoekerstrekkers willen we de verschillende belangen voor het voetlicht brengen. Daarnaast willen we ook gebruik maken van de kennis en ervaring die er in de stad is op het gebied van parkeren om in alle openheid een afweging te maken.” De belangrijkste thema’s die uit deze gesprekken naar voren komen, legt de gemeente voor aan de hele stad via een online platform en een groot stadsgesprek. Het stadsdebat moet werkbare voorstellen en inzichten opleveren die de gemeente kan uitwerken tot nieuw beleid.

Wat vind jij van het parkeerbeleid in en rondom Haarlem? Heb je ideeën of suggesties voor parkeren in Haarlem? Laat ze achter in de comments!

Foto: Dan Kamminga via Wikipedia

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here