fbpx
- Advertentie -

Door de website te gebruiken stemt u in met onze Privacy Statement.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website en functionaliteiten van haerlemsbodem.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze Privacy Statement.

Hieronder staat een aantal definities die in deze Privacy Statement genoemd worden.

HB: Haerlems Bodem, Nieuwswebsite en bedrijf gevestigd in Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63151103.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Website: de door namens HB aangeboden informatie c.q. technische infrastructuur c.q communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina’s onder het domein “www.haerlemsbodem.nl”.
Diensten: het verstrekken van informatie en entertainment aan de Gebruiker via de website, uitgaansagenda, de Gouden Bodem, nieuwsbrieven, registratiediensten en/of Social Media zoals Facebook, Tumblr, Instagram en/of Twitter.
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon  die gebruik maakt van de Website en/of Diensten, onder meer door de Website te bezoeken, door te reageren op posts, door mee te doen aan een prijsvraag, door gebruik te maken van een registratiedienst, door via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel lid te worden van HB, of door een product/dienst te bestellen.
Informatie: alles wat op de Website te vinden is.

  1. Privacy

Dit artikel informeert je over de wijze waarop HB omgaat met de informatie die wordt verkregen van bezoekers van de Website en gebruikers van de Diensten door bijvoorbeeld het gebruik van onze Website, het gebruik van een registratiedienst, deelname aan een prijsvraag, het nemen van een abonnement op een nieuwsbrief, het lid worden van HB of het online aanschaffen van een product/dienst.

1.1 Je verleent toestemming aan HB om je persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meer bestanden. Deze bestanden zijn indien nodig aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

1.2 HB zal je persoonsgegevens nadrukkelijk niet verhuren, vervreemden dan wel ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van direct-marketing-activiteiten.

1.3 De verwerking van persoonsgegevens door HB vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

  1. a)   het verwerken van persoonsgegevens teneinde van een eventuele overeenkomst die je met HB bent aangegaan te kunnen nakomen, hiertoe kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt;
  2. b)   het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden van informatie en diensten van HB;
  3. c)    het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de relatie tussen HB en de gebruiker;
  4. d)   management van de technische infrastructuur, waaronder de toegang tot diverse online diensten;
  5. e)    het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  6. f)      het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses; en
  7. g)    het alleen dan wel in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde derden kunnen aanbieden van informatie of diensten.

1.4 Naast bovengenoemde verwerking van je persoonsgegevens vindt tevens gegevensverzameling plaats met betrekking tot het bezoek van onze Website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat elke keer een bericht krijgt dat je een cookie ontvangt, of dat alle cookies worden geweigerd. Het weigeren van cookies behorende bij de Website heeft mogelijk tot gevolg dat sommige onderdelen ervan niet volledig kunnen functioneren.

1.5 Wanneer wij contact met jou opnemen (bijvoorbeeld wanneer we je een nieuwsbrief sturen waarvoor je je hebt aangemeld) vind je normaal gesproken onderaan het bericht het adres waarmee je kunt aangeven dat je de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen.

1.6 Je kunt jouw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een verzoek hiertoe aan Haerlemsch Bodem, info@haerlemsbodem.nl te richten. HB zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij HB aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie hierboven) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kan je dit via bovengenoemd e-mailadres aan HB melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. HB zal jouw instructies opvolgen in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tenzij HB op enige wijze hiertoe niet in staat blijkt. In het laatste geval zal HB de persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen.

1.7 HB behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot je persoonsgegevens en overige gegevens en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake jouw vermeend misbruik van onze Website en/of Diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

1.8 In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

1.9 Conform het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden heeft HB het recht dit Privacy Reglement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail en/of via onze Website en/of Diensten bekend gemaakt. We streven ernaar om je per e-mail en/of onze Website en/of Diensten op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de wijze waarop wij jouw informatie gebruiken. Wij raden je echter aan om je zelf ook in te spannen op verantwoorde wijze met je privacy om te gaan en daarom regelmatig te kijken of het Privacy Reglement is gewijzigd en als je gebruik maakt van een registratiedienst je gegevens en persoonlijke instellingen indien gewenst aan te passen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Haerlems Bodem.