De herinneringen uit mijn studententijd kwamen weer boven. Samen met dispuutsgenoten evenementen organiseren, met je hoofd nog brak van de avond er voor. Koken voor een grote groep meiden, terwijl je pas net de Knorr Wereldgerechten onder de knie had. Verplichtingen, terwijl je ook wel andere dingen te doen had, zoals iets doen aan je studie. Een lezing voorbereiden en met knikkende knieën vervolgens zo interessant mogelijk vertellen. Borrelen en netwerken, want dan word je gevraagd voor de leuke commissies. Aan de ene kant veel verplichtingen, aan de andere kant een toptijd. Ik durf wel te stellen dat ik juist door die verplichtingen zo’n goede band heb opgebouwd met dispuutsgenoten. We zien elkaar nog steeds zeer regelmatig, al hebben we nu weer andere verplichtingen.

Soroptimisten

Soortgelijke verplichtingen herkende ik ook tijdens mijn gesprek met twee leden van de Soroptimisten, een internationaal netwerk van serviceclubs vergelijkbaar met clubs als de Rotary of Lions, maar dan voor vrouwen. Wereldwijd zijn er maar liefst 90.000 Soroptimisten, verdeeld over zo’n 3000 clubs in 125 landen. In Nederland zijn er 101 clubs, waarvan twee in Haarlem. De Soroptimist Club Haarlem is opgericht in 1931 en heeft zo’n 40 leden, veelal in de leeftijdscategorie van 35 tot 60 jaar oud.

vrouw

‘Zusters voor het beste’

Ik spreek met twee trouwe leden van de Soroptimisten Club Haarlem e.o.: Babs Rentjes – sinds kort voor de tweede maal in haar lidmaatschap presidente van de Haarlemse club – en Wil Allon, vele jaren penningmeester geweest. Zij vertellen over verplichte “tot op zekere hoogte” clubavonden eens per maand, lezingen en ook hier geldt min of meer actieve deelname aan een commissie. Maar net als in mijn studententijd heeft dat in deze club ook tot gevolg dat er een hechte groep ontstaat. Met een gezamenlijk doel: Soror ad Optimum, oftewel ‘zusters voor het beste’. Vrouwen die het beste willen voor vrouwen en kinderen door zich aan te sluiten bij de wereldwijde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ze doen dit door middel van fondsenwerving, door het creëren van bewustwording, door het bieden van een helpende hand, door te netwerken en door belangenbehartiging. Voorbeelden? In Haarlem wordt jaarlijks een succesvolle hofjes bridgedrive georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar is dat de stichting ‘Free a Girl’, met een opbrengst van € 8250,-. Uit de nalatenschap van een voormalig lid is onlangs een bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie aangesteld aan de Universiteit van Utrecht. Ze leveren regelmatig een gastvrouw voor het Alzheimer café. En daarnaast zijn er de landelijke activiteiten waar ook vanuit Haarlem aan deelgenomen wordt. Wereldwijd hebben de Soroptimisten een adviserende stem bij de VN en ze zijn verbonden aan de Nederlandse Vrouwenraad.

Zit er een feministische ondertoon in de Soroptimisten, vraag ik me af? Babs geeft me zonder dat ik de vraag expliciet hoef te stellen een antwoord door me mee te nemen naar 1921, Amerika. Het verhaal heeft ze gehoord van andere Soroptimisten. Er is een nieuwe directeur aangesteld van een slachthuis, en vanwege zijn functietitel vonden de leden van de Rotary Club ergens in de US het interessant om deze persoon uit te nodigen voor een nadere kennismaking. Tijdens de eerste bijeenkomst zagen zij de nieuwe directeur en de leden schrokken zich rot. Wat bleek? De directeur was een vrouw. Dit was niet de bedoeling! De Rotary Club was (destijds) een mannenbolwerk. Ze mocht geen lid worden. Uit woede is ze zelf een organisatie begonnen. Zie hier de geschiedenis van de Soroptimisten en mijn antwoord op de feministische touch.

soroptimisten groep

Voldoening

Hoe zit het met de toetreding? Kan iedereen lid worden en wat wordt er dan verwacht? “Voorwaarde is dat je bewust in het werkleven staat. De club streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit van beroepen. Opleidingsniveau is niet belangrijk, wel wordt een brede belangstelling buiten het eigen vakgebied en sociale netwerk verwacht, evenals een actieve inzet en de bereidheid om je te verbinden. Je moet bereid zijn om een aandeel te leveren in de gemeenschap.” En daar krijg je dan ook veel voor terug; voldoening en contacten met elkaar.

“Hoe we onze cultuur kunnen omschrijven? Hartelijkheid, een informele sfeer, we hebben een bepaalde insteek in het leven. We willen allemaal iets ondersteunen buiten onszelf en zijn bereid om voor elkaar en buitenwereld iets te doen wat er toe doet. We willen opkomen voor vrouwen en kinderen. Dat herken je in elkaar.” En in de vergelijking met andere serviceclubs? “We zijn niet brallerig, wel gezellig en ook gefocust. We zijn serieus in onze onderwerpen. Een voorbeeld? Een lezing over de kindsoldaten van de LRA door een voormalig VN-adviseur voor de vredesbesprekingen met de LRA. Maar ook literatuur, muziek en geschiedenis komen aan bod. Elk jaar is er een ander overkoepelend thema. De onderwerpen zijn breed, wat onze kennis vergroot. “ Trots. Dat gevoel vat samen hoe Wil en Babs praten over ‘hun’ club.

groep

Nieuwe Soroptimisten

Trots die ze graag willen delen met nieuwe leden. Want die zijn welkom, leden die een aantal uur per maand willen besteden aan het uitwisselen van kennis, aan het actief bijdragen aan de maatschappij en in het bijzonder voor het welzijn van andere vrouwen en kinderen. Aan vrouwen die bij deze bijzondere club wil horen.

Dus heb je interesse om een keer te kijken of dit iets voor jou is? Je kunt een avond meekomen en kijken hoe het gaat en je mag daarbij ook een vriendin meenemen. Kijk hier voor meer informatie over de Soroptimisten in Nederland en bij interesse in de Soroptimisten Haarlem e.o. nodigen Babs en Wil je van harte uit om een mailtje te sturen naar haarlem@soroptimist.nl.

1 REACTIE

  1. Lieve mede Soroptimisten in Haarlem,
    Vanuit Nijmegen vind ik het leuk om zoveel oude bekende te zien, jullie zijn goed bezig een mooi verhaal. Allemaal succes en lieve groet van een Soroptimist in Nijmegen.
    Joke

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here