Op 10 en 11 juni staat Haarlem in het teken van het eerste Stadmakerscongres.
Dagen die bol staan van mooie ontmoetingen tussen initiatiefrijke bewoners en
professionals, met als doel om samen de stad meer vorm te geven. Met dit
initiatief wil een aantal stadmakers graag bijdragen aan oplossingen voor
belangrijke thema’s die er in Haarlem spelen, zoals zorg, groen, jong, voedsel,
samen met de buurt en samen stad maken.

Stadmaker en organisator Minouche Besters: “Er gebeurt zoveel in onze stad. Door de grote behoefte om al die initiatieven bij elkaar te brengen en hun gezamenlijke kracht verder te benutten, is er nu het allereerste Stadmakerscongres Haarlem. Als stadmakers zetten we ons allemaal in voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt of stad. Van betrokken creatieven tot sociale ondernemers, van ontwikkelaars tot ambtenaren en van actieve bewoners tot vertegenwoordigers uit de zorg en het onderwijs. Inmiddels bestaat onze actieve App groep al uit bijna 140 Haarlemse stadmakers!”

Prachtig podium

Minouche: “Vaak lukt het beter als je mooie initiatieven samen oppakt, zoals meer lokaal voedsel produceren, ouderen minder eenzaam laten zijn of de stad meer vergroenen. Samen weet je meer en krijg je meer voor elkaar. Bovendien zijn deze twee dagen een prachtig podium om te laten zien wat er allemaal al gebeurt in Haarlem en om anderen te inspireren óók mee te doen.” Op de vrijdag komen verschillende professionals, ontwikkelaars, overheden en andere organisaties bij elkaar in De Koepel. Actieve deelnemers die dag – en betrokken bij het thema Samen met de buurt – zijn stadsarchitect Willem Hein Schenk en ontwikkelingsmanager Coen Hofland van gebiedsontwikkelaar AM. Willem Hein: “Graag wil ik een pleidooi houden voor alle mooie samenwerkingen in Haarlem en daarom sluit ik me hier volmondig bij aan. Ontzettend leuk en waardevol om in een wat lossere, informele setting eens te peilen wat elkaars ambities, wensen en ideeën zijn en die met elkaar te verbinden. Als architect houd ik me bezig met de toekomst van de stad. Telkens wanneer we de ruimtelijke kwaliteit verder willen ontwikkelen, spelen er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Goed om daar alle partijen en vooral bewoners veel meer bij te betrekken!”

Gebiedsontwikkeling voor dummies

Coen: “Zelf ben ik die ochtend medespelleider bij de sessie Gebiedsontwikkeling voor dummies. In dit gezamenlijke spel krijgt ieder z’n rol en belang bij de ontwikkeling van een nieuw woon-werk-leef gebied. Je ontdekt wat er gebeurt als je geen keuzes maakt en dan het niet alleen draait om geld, maar ook om maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming.” Willem Hein: “Ik vind dat burgers ook veel meer de ruimte moeten krijgen om te zeggen wat ze willen. Hun recht wordt onvoldoende meegenomen in de participatiebijeenkomsten van de gemeente. Laten we deze dagen vooral het gesprek op gang brengen aan de hand van alternatieve scenario’s. Bijvoorbeeld door meer ontwerpend onderzoek te doen en veel meer te laten zien hoe iets kan worden. Zo creëer je een verlangen dat als het zó kan worden, vind ik het wél leuk en doe ik ook mee. Zolang je mensen maar goed informeert, uitlegt waar het om gaat en vraagt om mee te doen. Op die manier denk je echt mee over een gemeenschappelijk belang. Toch kunnen mensen vaak alleen maar hun privébelangen over de bühne brengen bij een participatiebijeenkomst!”

Coen: “Dat is exact de uitdaging bij participatie; de kunde om individueel belang en algemeen belang van elkaar te kunnen scheiden. Mensen denken vaak dat ze niet gehoord worden, maar je kunt nu eenmaal niet ieders individuele belang honoreren. We zijn met alle betrokkenen bezig met de ontwikkeling van een stuk stad. Dat betekent dat je wellicht straks een paar straten verderop moet parkeren of een buurthuis een deel van je uitzicht zal wegnemen. Maar neem je mensen niet daarin mee en leg je niet uit dat er ook wat moois tegenover kan staan als bijvoorbeeld een groenere straat of het behoud hierdoor van het groen buiten de stad, dan werkt het niet. Als we dat met z’n allen inzien, gaan we stappen maken. Daarom vind ik dit congres ook zo fijn. We gaan echt verbinding maken tussen de drie belangrijke stakeholders in gebiedsontwikkeling: bewoners, gemeente en professionals.”

Burger bovenaan

Willem Hein: “Wanneer we mensen kunnen wijzen op dat verschil tussen individueel belang en het gezamenlijke verlangen, dan vraag je ze om verder te kijken dan ze doorgaans doen. Professionals moeten dat faciliteren en in ontwerpend onderzoek kunnen we varianten tekenen, beelden maken, misschien op excursie gaan en elkaar zo veel meer gaan vertrouwen. Die driehoek die Coen schetst vind ik heel boeiend. Wat mij betreft staat de burger daar bovenaan.” Coen: Laten we deze dagen vooral aangrijpen om nieuwe mensen en initiatieven te leren kennen en zo onze ambities op ruimtelijk en sociaal gebied bij elkaar brengen. Daar worden onze buurten alleen maar sterker van!”

Artikel geschreven door Sabina Bles, Het Woordenbureau

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here