Zondag vond het eerste Groot Horeca Verkiezingsfestival Haarlem plaats. Dit omdat Gert-Jan Ankoné namens de stichting Stadsgesprekken het initiatief van Hildo Makkes van der Deijl van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem omarmde en vindt dat lokale politici niet of nauwelijks het contact zoeken met de gewone Haarlemmer. En dus leek het de organisatie een goed idee om alle partijen uit te nodigen hun politieke idealen te pitchen in 12 verschillende kroegen op en rondom de Grote Markt. Voor de gewone burger, in de kroeg, onder het genot van een hapje en drankje. Welkom in den Uiversity!

Evaluatie Horeca Verkiezingsfestival

Ankoné evalueert hardop: ,,Misschien was het tijdstip wat ongelukkig om op zondagmiddag 11 maart, ruim anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen een aantal partijpitches te organiseren terwijl tegelijkertijd Gluren bij de Buren en de Schuurshow elders plaatsvonden in Haarlem. Je kunt concluderen dat het in het algemeen bij een kwart van de deelnemende kroegen niet bepaald overliep van een kolkende fanatieke politieke menigte.

Uit de comfortzone

Groot Horeca Verkiezingsfestival Haarlem

Waar lag dat aan? Aan de lokale politici die hun achterban niet wisten te mobiliseren? Aan het gegeven dat wij Haarlemmers ’t niet zo op hebben met lokale politiek? Of aan het feit dat raadsleden en aspirant-raadsleden de weg buiten het stadhuis sowieso niet kennen? Ik denk dat de nieuwigheid ook een rol speelt. Net als de onwennigheid van politici. Maar, ik heb ook waardevolle debatten gehoord en gezien waaruit ik kan opmaken dat een vervolg van een soort stadsdebatten in de horeca hier tot een heel mooie nieuwe traditie zou kunnen uitgroeien.’’

In de Uiver bijvoorbeeld pitchte Robbert Berkhout zijn partij en werd tegelijkertijd aan de tand gevoeld door aanwezigen van verschillende wijkraden waar een lage opkomst is, door ondernemers van de winkeliersvereniging Cronjé, door jongeren van bijvoorbeeld de Haarlemse Participatieraad en door verschillende burgerinitiatieven zoals de Dakkas, de buurtcoöperatie Garenkokerskwartier en de Haarlemmer Kweektuin.

Centraal stond de vraag: ,,wat denkt u dat Haarlemmers van de lokale politiek verwachten en hoe overtuigt u hen of hoe neemt u hen mee in uw programma?’’ Oftewel, beste raadsleden en fractievoorzitters, hoe vond u het zelf gaan eigenlijk

Gedeelde antwoorden

Antwoorden kenden bij verschillende doelgroepen al snel een grote overlap: zowel jongeren, burgerinitiatieven, ondernemers als mensen van verschillende wijkraden kwamen al vrij snel tot de conclusie dat ze door de dames en heren politici nauwelijks op eigen terrein bezocht worden, dat er een volle overtuiging heerst op het stadhuis dat de burger meer brengplicht heeft dan dat politici een haalplicht hebben en dat initiatieven zonder enige vorm van subsidie met een bottom up-benadering niet zomaar omarmd of gefaciliteerd worden.

Groot Horeca Verkiezingsfestival HaarlemDe jonge Douwe Reinders namens de participatieraad Haarlem sloeg de spijker op zijn kop: als je wilt dat onderwijs zo belangrijk is én je wilt aandacht voor de lokale politiek, laat jongeren tijdens maatschappijleer dan ‘sociaal pitchen’. Dan heeft dat vak ook eens een keer nut!
Een aantal andere jongeren gaf vrij makkelijk antwoord op hoe je jongeren kunt bereiken: via What’s App, want Twitter is niet bepaald ‘gaande’. Zie maar eens hoe je een lokale politicus kunt betrekken bij hoe je meer chill-plekken voor jongeren in de wijk kunt bewerkstelligen, om mee te denken over jongerenhuisvesting of het inbouwen van zekerheid met ouderwetse vaste werkcontracten. ,,Een gemiddeld raadslid is zo niet benaderbaar. Het lijkt wel of wij jongeren de raadsleden uit hun eigen sociale isolement moeten halen!’’

Zelfs de winkeleigenaren van de Cronjé kunnen dat beamen. In hun optiek is de regelgeving omtrent parkeren en het verplaatsen van fietsenrekken een enorme hobbel die ongelofelijk tijdrovend is waarbij uiteindelijk concrete oplossingen uitblijven. Gesprekken worden eerder afgekapt dan dat ze een logisch opbouwend vervolg krijgen. De ‘SmartCity Haarlem’-ondernemer Daniel van den Bor vult aan dat het ook een gemis aan feitelijke kennis is waardoor lokale politici afhaken in hun contact met de burger. ,,Ik zou zo graag zien dat de raad op stadsniveau tot intentieverklaringen komt waarbij Haarlem zich compromitteert aan een technische innovatiedrang en een reden om grondig te investeren in onze toekomst. Dan moet je op voorhand wel willen snappen wat we doen. Het zou een logische interesse van mensen moeten zijn. Van den Bor begrijpt dan ook dat echte interactieve communicatie een tweerichtingsverkeer nodig heeft.

Politiek inloopspreekuur?

Groot Horeca Verkiezingsfestival HaarlemWat beklijft is dat politici die weinig interesse in haar burgers en ondernemers hebben, niet snel geneigd zijn Haarlemmers te overtuigen om te stemmen of om zelfs hier bij interessante discussies een eigen achterban te mobiliseren. Maakt dat het Eerste Grote Verkiezingsfestival Haarlem tot een mislukking? Nee, zeker niet. Het maakt duidelijk dat er in het Wapen van Bakenes, de Uiver, het Wapen van Bloemendaal en de Dutch Beer Bar meer dan genoeg animo was zonder drempelvrees om te zien of we naar een politiek inloopspreekuur in de kroeg toe moeten dat kan uitmonden in een Uiversity of Politics.

Foto’s: Jacques de Jong & Albert Diederik

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here