De eerste Nederlandse trekvaart was de Haarlemmertrekvaart tussen Amsterdam en Haarlem. Deze werd in 1632 geopend en diende voor het vervoer van voornamelijk reizigers. De trekvaart Amsterdam-Haarlem was een enorm succes. Wel moesten reizigers halverwege – wat nu Halfweg heet – overstappen. Na realisatie van de eerste spoorlijn van Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem, en de opkomst van de auto, verdween de trekvaart grotendeels uit het landschap. Het nog aanwezige water is momenteel zeer beperkt bevaar- of bereikbaar. 

Trekvaart Amsterdam-Haarlem

Vanuit de cultuurhistorie zijn er al lang ideeën om de oude trekvaart Amsterdam-Haarlem weer zichtbaar en bevaarbaar te maken. Bij de gemeenten Amsterdam en Haarlem is er ook veel enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan. Verbetering en/of het herstel van de trekvaart is onderdeel in visiedocumenten over gebiedsontwikkelingen. In de eerste plaats om de historische vaart te herstellen, maar ook voor verbetering van waterbeheer, waterrecreatie en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit. Het weer “in de vaart brengen van de trekvaart” kan ervoor zorgen dat er een extra oost-west vaarverbinding wordt gerealiseerd voor de kleine recreatievaart, in plaats van over het Noordzeekanaal.

Trekvaart Amsterdam-Haarlem
Amsterdamse Poort en de Amsterdamse Trekvaart, ziende naar het westen. 1859 Bron: Noord-Hollands Archief

Stip op de horizon

De provincie Noord-Holland heeft de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem als een aquapunctuurpunt opgenomen in haar waterrecreatiebeleid. De provincie ondersteunt en stimuleert de betrokken overheden en andere partijen om na te denken over de mogelijkheid om voor de kleine recreatievaart te komen tot een bevaarbare route tussen Haarlem en Amsterdam, inclusief een mogelijke verbinding van de trekvaart met de Ringvaart. Om het idee verder uit te werken werd in september 2017 een werkconferentie georganiseerd. Daar kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan een totaal beeld (een soort paraplu) en “stip op de horizon” in de vorm van een rapport. De verschillende gebiedsontwikkelingen leveren dan een bijdrage aan het groter geheel. H+N+S landschapsarchitecten heeft de opdracht gekregen om dit totaal beeld vorm te geven, samen met een begeleidingsgroep van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland financiert het project. In juli 2018 wordt het rapport aan de bestuurders gepresenteerd.

Bron headerfoto: Wikipedia

1 REACTIE

  1. Geweldig idee om de trekvaart weer in oude staat te brengen. In 2031 400 jaar geleden gegraven….
    Met een echte trekschuit en -paard is het beeld weer compleet en beide steden een mooie toeristische attractie rijker…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here