Het Verleden van de Velden is een tentoonstelling die vanaf vrijdag 26 april te zien is in het Archeologisch Museum Haarlem. De tentoonstelling neemt het ontstaan van de bloembollencultuur in Haarlem als startpunt en duikt verder in de archeologische geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek.

Vuurstenen beitel, mantelspelden en aardewerk

Voor het eerst wordt een groot aantal vondsten uit deze regio bij elkaar getoond in een expositie. In de tentoonstelling zijn bijzondere voorwerpen te zien zoals de oudste vuurstenen beitel uit Lisse, twee prachtig versierde mantelspelden uit de late bronstijd en Romeins aardewerk uit Valkenburg. De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamig boek geschreven door archeoloog Jeroen van Zoolingen. Het boek is in de museumwinkel te koop. Bij de tentoonstelling worden lezingen en andere activiteiten georganiseerd. De tentoonstelling Verleden van de Velden is tot stand gekomen met medewerking en bruiklenen van: Rijksmuseum van Oudheden, Museum de Zwarte Tulp, Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, Streekmuseum VeldzichtNoordwijk, Stichting Historisch Centrum Wassenaar.

Bron. Wikipedia.nl

Het Verleden van de Velden

De bollenstreek staat vooral bekend om de kleurrijke velden die ieder jaar weer duizenden toeristen trekken. Naast een rijke bloemenpracht heeft het gebied ook een rijk verleden. Hier wonen al mensen vanaf de nieuwe steentijd, zo’n vijfduizend jaar geleden. Door afgravingen en archeologisch onderzoek zijn tal van vondsten en sporen uit het verleden ontdekt. In de tentoonstelling wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de geschiedenis van dit kleurrijke gebied. In de tentoonstelling Verleden van de Velden zijn bijzondere voorwerpen te zien uit de verschillende perioden. Zoals de oudste vondst: een vuurstenen beitel van 5500 jaar oud, gevonden in Lisse. Maar ook werktuigen en sieraden uit de bronstijd uit Katwijk en Hillegomen en aardewerk uit Romeins Valkenburg.

verleden van de velden

Van Haarlem naar de Duin- en Bollenstreek

Haarlem staat bekend als de bakermat van de bollenteelt. Vermaarde Haarlemse kwekers teelden bollen die in binnen- en buitenland aanzien genoten. Ook na de Tulpenmanie ging in Haarlem de teelt van tulp en hyacint door. Om aan de steeds groter wordende vraag te voldoen was nieuwe grond nodig. Men vond die grond in de omringende streek: eerst op de bleekvelden in Overveen en Bloemendaal, later rond Hillegom en Lisse. De zandige oude duingronden bleken uitermate geschikt voor de bollenteelt en werden op grote schaal afgegraven. Zo groeide in de achttiende en negentiende eeuw het gebied uit tot de bollenstreek die we vandaag de dag kennen.

Voor meer informatie over de tentoonstelling kan je kijken op de site van het archeologisch museum. Bekijk ook de nieuwe uitgaanstips op Haerlems Bodem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here