Aanstaande woensdag mogen we weer naar het stemlokaal. Ditmaal voor het Referendum Parkeerbeleid. Initiatiefnemers van dit referendum zijn Ton van der Voort en Paul Vonk, wijkraadleden van de Patrimoniumbuurt in Haarlem. Door middel van een handtekeningenactie, waarbij 12.000 handtekeningen ten gunste van dit referendum werden opgehaald, is groen licht gegeven door de gemeenteraad.

Het referendum geldt als actie tegen het gemeenteraadsbesluit ‘Modernisering Parkeren’ dat op 15 december 2016 tot stand is gekomen. In dit besluit worden negentien maatregelen genoemd die de gemeenteraad wil doorvoeren. Coalitiepartijen D66, PvdA, Groenlinks en CDA zijn allen vóór de maatregelen en worden daarin gesteund door de SP, Actiepartij en ChristenUnie. Zij roepen Haarlemmers op om ofwel vóór het besluit te stemmen woensdag, ofwel om niet op te komen dagen, zodat de opkomstgrens van 30% niet behaald wordt. De VVD is felle tegenstander van het raadsbesluit en moedigt aan tegen te stemmen.

Het doel van dit plan: “het verbeteren van de leefbaarheid, eerlijke verdeling van lasten en lusten (…), digitalisering en verlagen van de kosten en/of verhoging van de opbrengsten.”

Aangezien in Nederland enkel raadgevende referenda mogelijk zijn, is de uitslag van het referendum niet doorslaggevend; wat het resultaat ook is, de gemeenteraad hoeft hier geen gehoor aan te geven. De uitslag geldt als een advies, dat ook terzijde geschoven kan worden. Aangezien de meerderheid van de gemeenteraad, inclusief de vier coalitiepartijen, voorstander is, achten wij de kans klein dat het besluit niet wordt doorgevoerd.

Ongeacht of je deze woensdag wel of niet zult stemmen, is het wat ons betreft dus slim om op de hoogte te zijn van de maatregelen. Op HaarlemParkeert staan alle maatregelen overzichtelijk beschreven. De belangrijkste maatregelen van dit beleid zetten we in dit artikel uiteen. Allereerst maar eens het doel van dit plan: “het verbeteren van de leefbaarheid, eerlijke verdeling van lasten en lusten (…), digitalisering en verlagen van de kosten en/of verhoging van de opbrengsten.”

Via onder andere de volgende maatregelen wil de gemeente Haarlem het doel bereiken:

Verlaging vergunningentarief

Het tarief voor de (eerste) parkeervergunning gaat in het hele gereguleerde parkeergebied omlaag met € 21,20 per jaar.

Daar staat tegenover, dat voor de wijken rond de binnenstad (zone C) het tarief voor een tweede parkeervergunning met € 50,00 per jaar stijgt.

Verhoging tarief parkeren op straat

Parkeren in de binnenstad wordt € 4,50 per uur, een stijging van € 0,40 per uur. In zone C stijgen de tarieven met € 0,50 naar € 3,25 per uur. In zone S (Schalkwijk) verandert niets.

Uitbreiding tijdslot betaald parkeren

In zone C wordt betaald parkeren uitgebreid naar 09.00 – 23.00 uur. Daarnaast wordt in zowel de binnenstad als in zone C betaald parkeren op zondag ingevoerd van 13.00 – 23.00 uur.

Bezoekersregeling

Bewoners van de binnenstad (zone B) krijgen via een bezoekersregeling de mogelijkheid bezoekers te ontvangen, zonder dat zij vastzitten aan de hoge straattarieven. Hiervoor kan een bundel van € 25,00 per jaar worden aangeschaft (à € 0,12 per bezoekuur). De bundel kan wel enkel worden gebruikt op doordeweekse dagen van 09.00 – 17.00 uur en op zondag na 13.00 uur met een verhoogd tarief van € 0,25 per uur. ’s Avonds en op zaterdag blijven bezoekers gebonden aan het geldende straattarief.

Ook in zone C wordt deze bezoekersregeling ingesteld. Waar inwoners van zone B maximaal één bundel van € 25,00 mogen aanschaffen, mogen inwoners van zone C maximaal vijf bundels aanschaffen. Bezoekers betalen via zo’n bundel € 0,12 per uur op doordeweekse dagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Daarbuiten kost ieder uur parkeren € 0,25.

Stimulering gebruik parkeergarages

Enerzijds worden de tarieven van garages de Dreef en Station verlaagd om parkeren in de garages te bevorderen. Anderzijds wordt het in garages de Dreef en Cronjé mogelijk gemaakt voor bewoners om hun parkeervergunning in te ruilen voor een plek in een van deze garages.

In zone B wordt een pilot gestart, waarin maximaal 225 bewoners een bewonersabonnement kunnen aanschaffen voor een parkeergarage (m.u.v. De Appelaar). Hierdoor vervalt wel het recht op een vergunning voor het parkeren op straat.

Vrij parkeren gebied

Bij doorvoering van het plan kan het gereguleerd parkeergebied (= betaald parkeren) op wijk- en clusterniveau worden uitgebreid. Voorwaarde hierbij is, dat een meerderheid van de bewoners middels een enquête moet instemmen met de invoering van gereguleerd parkeren.

Alle negentien maatregelen in ogenschouw nemende, kunnen we concluderen dat:
– Iedere (eerste) vergunninghouder goedkoper uit is;
– Bewoners in zone B de mogelijkheid krijgen bezoekers te ontvangen tegen een gereduceerd tarief tijdens daluren;
– De bezoekersschijf in zone C wordt vervangen door eenzelfde bezoekersregeling, hetzij met andere voorwaarden;
– Het verstrekken van extra vergunningen wordt ontmoedigd dan wel onmogelijk is;
– Parkeren zonder vergunning duurder wordt, behalve in bepaalde parkeergarages;
– Het vrij parkeren gebied op wijk- en clusterniveau kan worden verkleind door invoering van betaald parkeren;
– De maatregelen leiden tot minder geparkeerde auto’s op straat.

Of je dus nu wel of niet gaat stemmen en voor of tegen, nu ben je tenminste op de hoogte van de belangrijkste maatregelen die invoering van het plan met zich meebrengt.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here