Het succes van ultralokaal nieuws in de media is groot omdat nieuws uit jouw straat, buurt, wijk of stadsdeel superherkenbaar is. Opvallend nieuws zit dicht op jouw eigen belevingswereld.

Wijken, buurten, websites en krantjes van Haarlem

Vroeger kende elke wijk haar eigen wijkkrantje met specifiek nieuws uit de buurt. Inmiddels is het internet zo enorm gegroeid dat we door de bomen het bos niet meer zien. Wijkkrantjes bestaan nog wel, maar websites zijn de grote goedkopere en snellere vervangers geworden. Anno nu is de hele wereld binnen enkele klikken inzichtelijk. Het rare is dat we nu vooral digitaal de neiging hebben om onszelf te omringen in kleine communities op Facebook en daarmee onszelf afsluiten voor de rest van de stad. Want, zeg nou zelf, wie neemt er eens een kijkje in de wijkkrant of op een website van een buurt waar je niemand denkt te kennen. Haerlems Bodem zet alle wijkkrantjes en buurtwebsites van Haarlem voor je op een rij. Pick and choose! By the way, wie zoekt naar de wijkraad van De Bomenbuurt, Transvaalbuurt (Schoten Haarlem) en de Indische Buurt-Zuid, die kan lang zoeken, want die bestaan niet. In elk geval niet dat iemand daar weet van heeft.

Stadsdeel Centrum

Stadsdeel Centrum is het kleinste stadsdeel van Haarlem en heeft 1 wijk de Oude Stad. Deze wijk bestaat uit 6 buurten. In het historisch hart van de stad wonen bijna 14.000 Haarlemmers onder wie veel jongvolwassenen, vaak starters op de woningmarkt. De Spaarnwouderbuurt (ookwel Burgwalbuurt) ligt aan de oostzijde van het Spaarne, het Centrum en de Stationsbuurt bevinden zich ten westen van deze rivier. Het Centrum is rijk aan monumenten. Ook het NS Station, het busstation, podia, musea en het grote winkel- en uitgaansgebied maken deel uit van dit deel van Haarlem.

Wijk Oude Stad

Stationsbuurt, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stationsbuurt_(Haarlem)
Binnenstad, https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem-Centrum en https://www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl/
Bakenes, http://www.vriendenvandebakenes.nl/geschiedenis/stadsdeel
Burgwal, https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgwal_(Haarlem)
Scheepmakersdijk, www.wijkraadsmd.nl
Vijfhoek, Raaks-Doelen, https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Heiliglanden, https://www.wijkraadheiliglandendekamp.nl/

Stadsdeel Noord, wijken in Noord:

krantjes buurten websites wijken

Delftwijk, www.delftwater.nl
Delftwijk ligt in het uiterste noordwesten van Haarlem en telt 5.000 bewoners. De Rivierenbuurt uit de jaren ’30 van de vorige eeuw bestaat uit laagbouw. Flats en sociale huurwoningen domineren het noordelijk deel uit de jaren ’50. Begin 21e eeuw onderging de wijk een metamorfose door de sloop en nieuwbouw van huizen, uitbreiding van het winkelcentrum en aanleg van het Simon Vestdijkpark.

                Schrijversbuurt, Van Schendelbuurt en Rivierenbuurt

krantjes buurten websites wijken

Indischewijk, wibn.nl
De dichtbevolkte Indischewijk ligt aan de oostkant van Haarlem-Noord. Weinig groen en een dichte bebouwing met eengezinswoningen kenmerken het straatbeeld. Driekwart van de woningen stamt uit de periode 1900-1940, met als zwaartepunt de jaren ’20. De Indischewijk herbergt 9.100 bewoners. Het is een typische woonwijk, met veel jonge gezinnen met kinderen. Direct aan het Spaarne ligt de nieuwe buurt Land in Zicht.

                  Medanbuurt, Nieuw-Guineabuurt, Weltevredenbuurt,
Molukkenbuurt en Soendabuurt

Spaarndam, dorpsraadspaarndam.nl
Spaarndam-West is buiten de stad zelf de enige andere kern in de gemeente Haarlem. Met zijn vele monumenten vormt het waterrijke Spaarndam een toeristische trekpleister. Spaarndam-West heeft bijna 600 inwoners. Tussen Haarlem en Spaarndam ligt de Hekslootpolder, een belangrijk broedgebied voor vogels. Het oostelijk deel van Spaarndam maakt deel uit van buurgemeente Haarlemmerliede.

                  Oude Spaarndammerpolder en Oud Spaarndam

Ter Kleefkwartier
In de zuidwesthoek van het stadsdeel Noord ligt het Ter Kleefkwartier. In deze wijk wonen 13.000 Haarlemmers, het meest in eengezinswoningen in de koopsector. De opbouw voltrok zich in de eerste 40 jaar van de vorige eeuw. In het Ter Kleefkwartier wonen veel gezinnen met kinderen. Kenmerk is het groen in en nabij de wijk, zoals de Stadskweektuin en het Zaanenpark.

                  Bomenbuurt-West, Bomenbuurt-Oost, Schoterveenpolder,
Kweektuinbuurt, Kleverpark-Noord, Kleverpark-Zuid,
Ripperdabuurt

krantjes buurten websites wijken

Te Zaanenkwartier
In Haarlem-Noord ligt het Te Zaanenkwartier. Onderdelen zijn de Planetenwijk en Sinnevelt aan de Oostkant van de Randweg en Overdelft aan de westzijde. Vlak voor de oorlog kwam de Planetenwijk tot stand, terwijl de opbouw van Overdelft en Sinnevelt in de jaren ’50 en ’60 plaatsvond. Kenmerkend zijn het Schoterbos en sportvoorzieningen als ijsbaan, sporthal, zwembad en honkbalstadion.

                  Noorderhout, Schotervlieland, De Krim/Overdelft, Sinnevelt,
Planetenbuurt, Burgemeesterskwartier en Sterrenbuurt

krantjes buurten websites wijken

Transvaalwijk
In de zuidoosthoek van Haarlem-Noord ligt de Transvaalwijk. Deze wijk dateert uit de jaren ’20 van de vorige eeuw en biedt 9.000 Haarlemmers woonruimte. Transvaalwijk bestaat uit 3 delen. De Patrimoniumbuurt oogt karakteristiek door de bouw vanuit de Tuinstadgedachte. De Transvaalbuurt en Frans Halsbuurt kennen een zeer dichte bebouwing. Winkelgebieden zijn de Generaal Cronjéstraat en Spaarneboog.

                  Generaalsbuurt, De Goede Hoop, Nelson Mandelabuurt,
Frans Halsbuurt, Patrimoniumbuurt

Vogelenwijk, wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
In het noordoosten van Haarlem ligt de Vogelenwijk, een echt woongebied met 5.100 bewoners. De wijk bestaat uit de Vogelenbuurt uit de jaren ’20 en ’30 en Dietsveld uit de jaren ’30 en ’50. De eengezinswoning domineert het beeld. Driekwart van de woningen is koop. Met name gezinnen met kinderen vinden het aantrekkelijk om er te wonen. Polderland aan de oostkant behoort ook tot de wijk.

                  Nachtegaalbuurt, Meeuwenbuurt, Dietsveld,
Spaarndammerpolder

Vondelkwartiervondelkwartier.wordpress.com
In het uiterste noorden van Haarlem ligt het Vondelkwartier, een wijk uit de jaren ’30 en ’50 van de vorige eeuw. 
Aan de noord- en oostzijde bevinden zich sportvelden, het Spaarne Gasthuis (locatie Noord) en polderland. De wijk herbergt 5.600 bewoners en is populair bij gezinnen met kinderen. In het Vondelkwartier staan vooral eengezinswoningen.

Van der Aart sportpark

                  Hekslootpolder, Roemer Visscherbuurt, Muiderkring, Van
Aemstelbuurt

Stadsdeel Oost, wijken in Oost:

krantjes buurten websites wijken

Amsterdamsewijkwijkraadnab.nl
Direct ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam ligt de Amsterdamsewijk, met bijna 8.000 bewoners. Vooral het westelijk deel kent een dichte bebouwing. Met kleine arbeiderswoningen van rond 1900 en daarnaast jongere huizen als product van stadsvernieuwing. Het oostelijk deel kwam later tot stand en herbergt ook lage flats van vlak na de oorlog. Een belangrijk winkelgebied in de wijk is de Amsterdamstraat.

                  Cremerbuurt, Oude Amsterdamsebuurt, Potgieterbuurt, Van
Zeggelenbuurt

Parkwijkparkwijk-zuiderpolder.nl
In Parkwijk, de meest oostelijke wijk van Haarlem, wonen 6.800 Haarlemmers. Het westelijk deel -ook Parkwijk genaamd- met veel flats stamt uit de jaren ’50 en ’60. Het oostelijk deel, de Zuiderpolder, werd in de jaren ’80 gebouwd als de laatste grote uitbreiding van Haarlem. Hier staan vooral eengezinswoningen, maar ook flats. Voor groen in Parkwijk zorgt onder meer het Reinaldapark.

                  Architectenbuurt, Buitengebied Zuiderpolder,
Kunstschildersbuurt, Reinaldapark, Zuiderpolder-Noord,
Zuiderpolder-Zuid

Slachthuiswijk
Centraal in deze wijk, gelegen in stadsdeel Oost, staat het voormalige slachthuis uit het begin van de 20e eeuw. De Slachthuiswijk is een echte volkswijk en telt 5.400 bewoners. Ruim 60% van de woningen kwam voor de Tweede Wereldoorlog tot stand. In het zuidelijk deel maakten portiekflats recent plaats voor nieuwbouw. Het huizenbestand bestaat vooral uit eengezinswoningen in de sociale verhuur.

                  Componistenbuurt, Karolingenbuurt, Kruistochtbuurt,
Verzetsliedenbuurt

Waarder- en Veerpolderwikipedia.org
De Waarderpolder in de noordoosthoek van Haarlem bestaat voornamelijk uit het enige grote bedrijventerrein van de stad. Meer dan 1.000 bedrijven en instellingen zorgen voor 14.000 arbeidsplaatsen. Het zuidwesten van de wijk, dat vooral woongebied is, onderging begin 21e eeuw een forse vernieuwing. In de Waarderpolder wonen 1.700 mensen, onder wie veel jongvolwassenen.

                  Schoteroog en Veerpolder, Sportliedenbuurt, Waarderpolder

Stadsdeel Schalkwijk, wijken in Schalkwijk:

Boerhaavewijkboerhaavewijk.nl
In de noordwesthoek van Schalkwijk ligt Boerhaavewijk, een typische jaren ’60 wijk. Flats bepalen het straatbeeld. 6 van de 10 woningen behoren tot de sociale huursector. Boerhaavewijk heeft 6.600 inwoners. Daarnaast is er relatief veel bedrijvigheid. Grote vestigingen zijn Hotel Haarlem, Spaarne Gasthuis, Haarlem College en Rijkswaterstaat. In deze wijk bevinden zich ook het Boerhaavebad en een brandweerkazerne.

                  Boerhaavevaart, Geleerdenbuurt, Geneesherenbuurt,
Poelpolder-Noord, Professorenbuurt, Romolenpolder-Oost

Europawijkwijkraadeuropawijk.nl
Europawijk vormt het noordwesten van Schalkwijk. Het is een typische jaren ’60 buurt. Vooral flats bepalen het beeld. Meer dan de helft van de woningen is sociale huur. In Europawijk wonen bijna 10.000 mensen. Recent verving nieuwbouw verouderde woningen. Ook verschenen huizen op plekken die eerst een andere functie vervulden, zoals op het voormalige Paswerkterrein. De Europawijk grenst aan een belangrijke verkeersader voor Haarlem, de Europaweg. De buslijn R-Net verbindt het centrum van Haarlem via Schalkwijk met Schiphol en Amsterdam. De Europawijk grenst ook aan het Engelandpark, een park vlakbij de rivier het Spaarne.

                  De Eenhoorn, Kruidenbuurt, Landenbuurt, Romolenpolder-
West, Schoolenaer, Stedenbuurt-Oost, Stedenbuurt-West

Meerwijkwijkraad-meerwijk.nl/wijkkrant
Meerwijk vormt de zuidoosthoek van Schalkwijk. De opbouw met veel flats en sociale woningbouw, kreeg gestalte in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Diverse complexen uit die tijd hebben al plaatsgemaakt voor nieuwbouw. In Meerwijk wonen ruim 8.000 Haarlemmers. Het grote winkelcentrum Schalkwijk ligt in Meerwijk. Groen is er in de vorm van de oostelijk gelegen Poelpolder.

                  Archimedesbuurt, Erasmusbuurt, Meerwijkplas,
Nobelprijsbuurt, Poelpolder-Zuid, Spijkerboorbuurt,
Winkelcentrum Schalkwijk

Molenwijk, wijkraadmolenwijk.nl
Molenwijk vormt de zuidwestpunt van Schalkwijk. De opbouw vond plaats in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Molenwijk heeft meer koopwoningen dan de andere delen van Schalkwijk. Het aandeel flats is vergelijkbaar (bijna 60%). In Molenwijk wonen 8.100 mensen. De Verenigde Polders en het Molenpark bieden veel groen en op de Molenplas is ruimte voor waterrecreatie.

                  De Burgen, Ellertsveld, Hondsbos-Dever, Molenplas,
Saeftinge-Nemelaar, Waddenbuurt, Zuid-Schalkwijkerweg

Stadsdeel Zuid-West, wijken in Zuid-West:

Duinwijk
Duinwijk grenst aan Aerdenhout en Overveen en ligt bijna helemaal ten westen van de Westelijke Randweg. Voor een groen karakter zorgen tuinderijen en bollenvelden. In Duinwijk wonen 5.500 Haarlemmers. Het is een welvarende wijk met vooral eengezinswoningen in de koopsector. Hoog zijn de woningwaarden en inkomens. Zowel de Hogeschool Inholland (hbo) als het Nova College (mbo) zit in Duinwijk.

                  Bloemenbuurt, Oosterduin, Ramplaankwartier,
Tuinbouwgebied-Noord, Tuinbouwgebied-Zuid, Veldzigt

Haarlemmerhoutkwartier wikipedia.org/wiki/Haarlemmerhoutkwartier
Het Haarlemmerhoutkwartier ligt in het zuiden van Haarlem en telt bijna 13.000 bewoners. Middelpunt vormt het beroemde stadsbos de Haarlemmerhout. Het is de welvarendste wijk van Haarlem, met gemiddeld de hoogste inkomens en de duurste woningen. Kenmerkend zijn de statige herenhuizen en villa’s. Als echte volksbuurt verschilt het Rozenprieel duidelijk van de rest van de wijk.

Bosch en Vaartboschenvaart.nl/

                  FloraparkHaarlemmerhout
(http://zhvh.nl/project/haarlemmerhout/), Koninginnebuurt,
Rozenprieel-Noord, Rozenprieel-Zuid, Welgelegen,
Zuiderhout

Houtvaartkwartierwikipedia.org/wiki/Houtvaartkwartier
Het Houtvaartkwartier ligt in het westen van Haarlem. De spoorbaan van Haarlem naar Leiden doorsnijdt deze wijk uit de periode 1920-1960. Naast een woonwijk heeft het Houtvaartkwartier ook bedrijfslocaties als de Stephensonstraat, Eysinkweg (autoboulevard) en winkelcentrum Plaza West. Beeldbepalend zijn het monumentale zwembad De Houtvaart en de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

                  Geschiedschrijversbuurt, Natuurkundigenbuurt-Oost,
Natuurkundigenbuurt-West, Van Galenbuurt, Zeeheldenbuurt

Zijlwegkwartier, haarlem.nl/zijlwegkwartier/
In het westen van de stad, langs de spoorbaan Haarlem-Leiden, ligt het Zijlwegkwartier. Door de wijk loopt de drukke Zijlweg. Het is een oude wijk, 60% van de huizen is 19e eeuws. De wijk is dichtbebouwd, met voornamelijk eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen. Het merendeel is koop. Ruim 8.000 Haarlemmers bevolken het Zijlwegkwartier. Trekpleister is muziektempel Patronaat.

                  GarenkokerskwartierHasselaersbuurt, Leidsebuurt-Oost,
Leidsebuurt-West

Meer Haerlems Bodem? Check hier HB de podcast nummer 62

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here